Väjningsplikt. Hur regleras väjningsplikten i trafiken?

Här finner du svar på de platser och de tillfällen då du är skyldig att lämna företräde samt hur du ska tillämpa väjningsplikten.


Väjningsplikt – att lämna företräde och hur regleras den?


Du skall i så god tid visa de andra trafikanterna att du lämnar företräde genom att i god tid successivt minska farten tills de andra trafikanterna har uppfattat din avsikt. Du får dessutom inte hindra eller utgöra fara när du sedan ska fortsätta din färd.

Om du tydligt lämnar företräde så uppskattas detta av de andra trafikanter som du har skyldighet att lämna företräde!

Väjningsplikten i trafiken regleras genom trafikregler, vägmärken och linjemarkeringar.


Den vanligaste väjningsplikten är högerregeln.


Den innebär att fordon som närmar sig samtidigt från höger ska lämnas företräde.

När gäller högerregeln?

I de allra flesta vägkorsningar regleras väjningsplikten genom trafikregeln högerregeln. Fordon som samtidigt närmar sig från höger på anslutande väg ska lämnas företräde om vägmärke, trafiksignal eller polismans tecken inte anger annat. Gäller även i t-korsningar och återvändsgator.

Med andra ord gäller högerregeln i samtliga korsningar där inget annat är angivet!

 

 

a28
Korsning som är skymd och olycksdrabbad förses ibland med vägmärket vägkorsning. Högerregeln gäller och samtliga förare har väjningsplikt.

 

enskild_vag
Högerregeln gäller också i korsningar med enskild väg, om inget vägmärke anger något annat.


Vad gäller på parkeringsplatser?

Högerregeln gäller även på parkeringsplatser samt andra öppna platser.

 


Väjningsplikt – lämna företräde – regleras ofta genom vägmärket väjningsplikt.


väjningsplikt
Där vägmärket väjningsplikt finns uppsatt innebär att du har väjningsplikt mot fordon på den anslutande vägen.

 

t13
Vägmärket väjningsplikt kan även kombineras med tilläggstavla ”flervägsväjning” vilket innebär att alla förare på samtliga tillfarter har väjningsplikt.

 


Stopplikt


b2-1
Väjningsplikten kan förstärkas med stoppskyldighet och regleras då genom vägmärket ”STOP”.

 

stopp 200m
Kan kombineras med tilläggstavla – i det här fallet – avstånd i meter till ”stoppskyldighet”.

 

flervägsstopp
Kan även kombineras med tilläggstavlan – ”Flervägsstopp” – vilket innebär att alla förare från samtliga håll först ska stanna och sedan lämna företräde.

 

Var skall man stanna?

Om vägmärket stop finns uppsatt i en vägkorsning ska varje förare stanna vid stopplinjen men om stopplinjen saknas ska föraren stanna omedelbart innan den korsande vägen. Var man ska stanna har således inget med sikten att göra.

Om vägmärket finns uppsatt vid en järnvägskorsning/plankorsning ska man om stopplinje saknas omedelbart innan du kör in på spårområdet. Observera skillnaden mellan vägkorsning och järnvägskorsning var du ska stanna när stopplinjen saknas.

 

Vanliga fel – hur och var

Ett vanligt uppträdande vid stopplikt är att man inte uppfattar om man står still – utan rullar i mycket låg fart. Vid stoppskyldighet är det också vanligt att man stannar på fel ställe när stopplinjen saknas.


Huvudledsregeln


huvudled1
Huvudledsregeln innebär att du har väjningsplikt när du kör ut på en huvudled, oavsett om vägmärket väjningsplikt, vägmärket Stop eller om vägmarkering saknas.

 


Blockeringsregeln


Blockera inte vägkorsningen, övergångsställe, gång – och cykelbana eller utfart

 


Svängningsregeln


Lämna företräde åt mötande trafik när du svänger till vänster i en vägkorsning

 


UtfartsregelnLämna företräde åt all trafik när du kör ut från :
 • bensinstation
 • garageutfart
 • gågata
 • gångfartsområde
 • parkeringsplats
 • ägoväg eller liknande

Utfartsregeln gäller även när du korsar:

 • cykelbana
 • gågata
 • gångbana
 • gångfartsområde,

Lämna även företräde åt cyklister, gående och mopedister när du korsar:

 • cykelbana
 • Cykelöverfart
 • gågata
 • gångbana
 • gångfartsområde
 • kör ut från fastighet,

 


Bussregeln


Lämna företräde åt buss som visar tecken att lämna busshållplatsen vid hastighetsbegränsning 50km/h eller lägre

 


Ett vanligt felbeteende när företräde ska lämnas….


Alltför många trafikanter tolkar regeln att lämna företräde bara jag hinner stanna eller hinner före.

Tillhör du den trafikantgruppen löper du större risk att hamna i svårigheter. Detta framför allt vid t.ex. regn eller halka, och heller inte att förglömma där det finns grus på den asfalterade vägbanan. Marginalerna är då inte på din sida. Dessutom tvingas du oftare stanna vilket leder till högre bränsleförbrukning vilket i sin tur leder till en sämre miljö.

Ett annat tilltagande problem är att fordon som i en vägkorsning ska svänga vänster inte lämnar mötande fordon företräde. Alltför ofta blir de då tvungna att invänta gående eller cyklister och blockerar då korsningen.


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.