Vägmärket motorväg anger var motorvägen börjar/slutar.

 

En motorvägskylt anger var motorvägen börjar eller slutar.


Anvisningsmärke - motorväg börjar

Anvisningsmärke - motorväg börjar

En motorvägsskylt visar var motorvägen börjar.

Om vägmärket används som förberedande upplysning om att en motorväg börjar anges avståndet på en tilläggstavla.

Tillåten högsta hastighet på motorvägen anges vid motorvägens början i fall den avviker från den tidigare angivna hastigheten.

Anvisningsmärke - motorväg upphör

Anvisningsmärke - motorväg upphör
När motorvägen slutar visas vägmärket motorväg upphör

Motorvägen är ingen huvudled!


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.