Vattenavvisande rutor –

Volvo kan genom samarbetet med Saint-Gobian erbjuda vattenavvisande rutor som förbättrar sikten. Läs om pågående och/eller kommande trafiksäkerhetstekniska produkter och

Läs mer

Förare är trötta –

I en stickprovsundersökning medgav över hälften av de tillfrågade om de kört bil trots att de varit trötta. Hans Norbäck

Läs mer

Trafiksäkerhetsbarometer –

VTI:s trafiksäkerhetsbarometer visar en måttlig minskning av antalet omkomna i trafiken. Statistiken visar en måttlig minskning av antalet omkomna i

Läs mer

90 – 100 eller 110km/h –

E22 först med flexibla hastighetsgränser som styrs med automatik från väderstationerna Om lägre hastighetsgränser måste tillämpas sker detta av personalen

Läs mer

Nya hastighetsgränser –

Vägverket testar om nya hastighetsgränser bl.a. kan leda till att minska antalet döda och svårt skadade. Försöket ska bedrivas i

Läs mer

Trafiksäkerhetsenkät –

Frågor om attityder och beteenden med cirka 65 procent svarsfrekvens i trafiksäkerhetsenkäten. Positiv trend för flera trafiksäkerhetsåtgärder som i dag

Läs mer

Pisksnärtsskador –

Senaste testen av bilstolars skydd mot whiplashskada är bättre men stor variation föreligger. Euro NCAP: s tester kommer från 2007

Läs mer

Alkolåsprogram –

Stora vinster för samhället. Studie visar att alkolåsprogram ger färre sjukskrivningar skriver Dagens Medicin. Behövs det en nollgräns i trafiken?

Läs mer