2007

 • Skolbarn på vägen –

  VTI har varit med om att utveckla ett automatiskt säkerhetssystem. Varnar för skolbarn på väg. Ett system som kan rädda liv menar Anna Anund, trafikforskare på VTI. Läs tidigare inlägg 2007-10-01 Varning för skolbarn – See me >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare…

 • Väjningsplikt mot gående VTI rapport 597 –

  vilka effekter har förändringarna i trafikmiljön inverkat på skaderisken, Utredare Hans Thulin. Rapporten (N17-2006) ”Väjningsplikten mot fotgängare på obevakat övergångsställe.” av forskningsledare Hans Thulin, VTI >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Regional samling –

  Regional samling för ökad trafiksäkerhet. ”Jag lovar att och svär att aldrig mer köra medvetet för fort!” Läs Helena Sjöbergs (informatör och projektledare vid NTF) minnesstolpar från konferensen >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Passering av buss 30 km/h –

  Regeln har dämpat hastigheten något men fortfarande oacceptabla hastigheter vid passering av buss. Se tidigare inlägg >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Kristina Rundcrantz –

  blir Sveriges första doktor i miljömässig vägplanering. Kristina Rundcrantz har forskat sedan 2001. Avhandlingen har titeln ”Environmental Compensation for Disrupted Ecological Functions in Swedish Road Planning and Design”. Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Trafiksäkrare vägar –

  Väg 108 Klörups backar. Klörups samfällighet vill i likhet med familjs krav, att väg 108 förbi Klörups backar byggs om för att minska olycksrisken. Läs familjens inlägg 25 november i Svensk Trafiksäkerhet >> Se tidigare inlägg i Trelleborgs Allehanda >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare…

 • Nykterheten kontrolleras –

  Internationell kontroll inom EU av alkohol och droger vecka 50. Polisinsats inom ramen för TISPOL, det europeiska trafiksäkerhetsarbetet. Läs om alkoholpolitiken i Sverige i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Fler kör fulla –

  En studie presenterad av Åsa Forsman, forskare på VTI visar att de flesta kör alkoholpåverkade på förmiddagen. Tycker du att det behövs det en nollgräns? >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Trafiksäkrare väg –

  Familj i Klörup vid väg 108 vill höja trafiksäkerheten för att bl.a. trygga sina barns väg till och från skolbussen, skriver Trelleborgs Allehanda. Läs familjens inlägg 25 november i Svensk Trafiksäkerhet >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Restider för trafikanter –

  Permanent visning av restider på elektroniska trafikinformationsskyltarna längs infartslederna till Stockholm. Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com