Skolbarn på vägen –

VTI har varit med om att utveckla ett automatiskt säkerhetssystem. Varnar för skolbarn på väg. Ett system som kan rädda

Läs mer

Regional samling –

Regional samling för ökad trafiksäkerhet. ”Jag lovar att och svär att aldrig mer köra medvetet för fort!” Läs Helena Sjöbergs

Läs mer

Passering av buss 30 km/h –

Regeln har dämpat hastigheten något men fortfarande oacceptabla hastigheter vid passering av buss. Se tidigare inlägg >> Martin NilssonLider av

Läs mer

Kristina Rundcrantz –

blir Sveriges första doktor i miljömässig vägplanering. Kristina Rundcrantz har forskat sedan 2001. Avhandlingen har titeln ”Environmental Compensation for Disrupted

Läs mer

Nykterheten kontrolleras –

Internationell kontroll inom EU av alkohol och droger vecka 50. Polisinsats inom ramen för TISPOL, det europeiska trafiksäkerhetsarbetet. Läs om

Läs mer

Fler kör fulla –

En studie presenterad av Åsa Forsman, forskare på VTI visar att de flesta kör alkoholpåverkade på förmiddagen. Tycker du att

Läs mer

Trafiksäkrare väg –

Familj i Klörup vid väg 108 vill höja trafiksäkerheten för att bl.a. trygga sina barns väg till och från skolbussen,

Läs mer

Restider för trafikanter –

Permanent visning av restider på elektroniska trafikinformationsskyltarna längs infartslederna till Stockholm. Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint

Läs mer