Nollvisionens mål hotas

Trafikövervakning under sommaren är lågt prioriterat. Det långsiktiga polisarbetet är ett måste för att nå nollvisionens mål. Källa: MHF Martin

Läs mer