Bidrag och förslag i trafiksäkerhetsdebatten 2013


Inlägg som berör trafikmiljön och trafiksäkerheten 2013

December2013-12-21
Namn Hampuz
Inkom 12:23
Ämne Är det olagligt att ligga för nära en annan bil när man kör?

Är det olagligt att ligga för nära en annan bil när man kör?


Svar:
Hej Hampuz! Tack för din fråga.

Förare som kör för nära framförvarande fordon skapar problem.

Enligt de gemensamma bestämmelserna för trafik med fordon ska avståndet till framförvarande anpassas så att fara för påkörning inte föreligger – räkna med att framförvarande kanske saktar in eller stannar.

Ja det är olagligt och du kan räkna med upp till 2 000 kronor i böter. Om en olycka sker på grund av att avståndet är för kort kan påföljden bli fängelse.

/Ernst


 

2013-12-15
Namn Sofia
Inkom 09:45
Ämne Ersättningsskyldighet när lånad bil krockas.


Hej.
Min son skulle hjälpa sin vän att byta till vinterdäck. Han erbjuder sig att hämta bilen samt köra tillbaks den då vännen jobbar och tacksamt tar emot hjälpen.

När då sonen skall göra en vänstersväng in till däckfirman så ser han sig omkring och sikten är fri.

Men på en sekund så har han blivit påkörd på höger sida av en bil som kom fort och med sommardäck 5dec är det och halt ute.

Sonen blir medvetslös och får åka ambulans, han får sy 18 stygn i huvud samt ansikte.

Saken till den hör att vännens bil som han kör
är bara halvförsäkrad och står på vännens mamma. Nu kräver hon att min son skall betala det hon har i lån till henne på bilen och att min son blir ny ägare till vraket.

Vad gäller rent juridiskt när sånt här händer?

Vännen tog tacksamt emot min sons hjälp samt att vännen visste att bilen var halvförsäkrad. Men mamma lägger all skuld på min son och kräver honom på stora summor pengar.

Häls Sofia


Svar:
Hej Sofia! Tack för din fråga.

Skadorna på motpartens bil regleras genom vännens mammas (ägarens) trafikförsäkring.

Däremot har din son genom sitt agerande åsamkat skada på ägarens bil (totalskada) och ägaren vill att din son betalar lånet som hon har kvar på bilen.

Vad som gäller är att din son inte skyldig att överta lånet eller köpa ut ägaren men är skyldig att reparera bilen (inte tänkbart?) eller ersätta ägaren med det belopp som motsvarar bilens skick före krocken.

Om ni inte kommer överrens har ägaren möjlighet att stämma din son. Om detta är ett tänkbart scenario bestämmer domstolen vad som är ett skäligt belopp.

Är detta ett lån? Tveksamt om det ska anses som ett lån. Har vännen lånat ut bilen med eller utan ägarens medgivande bör detta tas med i beaktande.

Finns det något vittne till vad vännen sagt – det är inte helt säkert att vännen står fast vid sin tacksamhet vid en eventuell rättegång.

/Ernst

 


November 2013


 

2013-11-10
Namn Bengt Westberg
Inkom 20:40
Ämne Varför valdes blått ljus på utryckningsfordonen.

Det är några år sedan man införde att utryckningsfordonen skulle ha blått ljus !!!!

Jag funderar på detta val, det kan ju inte varit för att fordonen skall upptäckas av medtrafikanterna lättare, blått ljus !

Om man tittar på dessa. fordon idag så ser de ju ut som rullande tivoli, det sitter blått blinkande ljus i varje hörn och kant.

Så varför valdes blått ljus? Förr satt det kanske två röda blinkande lampor och det syntes ju.


Svar:
Hej Bengt! Tack för din fråga.

Ja faktiskt för över 30 år sedan – närmare bestämt 1970 övergav man det röda ljuset för utryckningsfordonen i Sverige till förmån för det nuvarande blåa ljuset.

Det framkom inför beslutet 1970 att många riksdagsledamöter trodde att de blåa ljuset var internationellt erkänt och vetenskapligt bevisat vara bättre än rött, gult eller orangefärgat men det visade sig efteråt vara fel och dessutom var det endast ett fåtal länder i Europa som använde det blåa ljuset.

Jag håller med dig om detta och förstår inte heller anledningen till varför man röstade igenom att det blåa ljuset skulle användas för utryckningsfordon istället för det röda ljuset som syns bättre.

Det blåa ljuset syns ju sämre under dagsljus än det röda. På grund av dess lägre luminans eller ljushet och lägre färgmättnad har man kompenserat detta genom att öka ljusstyrkan vilket av många trafikanter uppfattas som bländande under mörker speciellt vid regn och dimma.

/Ernst

 


 

2013-11-10
Namn Bengt Westberg
Inkom 20:23
Ämne Moderna bilars halvljus bländar.

Jag vet inte om detta är rätt forum för min fundering men det berör våra moderna bilars halvljus, som jag upplever det så har bilar mycket ”spilljus” som gör att man bländas och som är påfrestande,

inställningen må vara rätt men det sprids för mycket annat ljus, jag trodde ett tag att det beror på känslighet i ögonen, men

när man har bilar bakom sig så kan man se att hela innertaket lyser upp i bilen,

är det bara jag som upplever detta eller har man belyst detta på något sätt?

Kollar bilprovningen detta?


Svar:
Hej Bengt! Tack för din fråga.

Du har helt rätt även halvljuset kan upp levas som störande – i en del fall tror jag att det beror på vägbanans lutning och bakomvarande fordons avstånd men problemet försvinner ofta när man ändrar backspegeln.

Några bilmodeller har backspeglar som automatiskt bländar av när ljus träffar backspegeln men jag är tveksam till om de går att eftermontera en sådan backspegel.

Bilprovningen kontrollerar bara om ljuset inte är bländande.

/Ernst 

 


 

2013-11-09
Namn Fredd
Inkom 23:14
Ämne Vad kan bli följden om man sladdar på väg eller gör djupa spår på en grusväg?

Hej!

Det står ingenting i svensk lag angående om man får sladda eller ej. Vilka lagrum kan komma ifråga?

Vad jag vet finns ingen lagtext som säger att man inte får sladda? Istället verkar det vara omständigheterna kring själva sladdandet som kan komma ifråga för lagföring?

Exempelvis brott mot 4 kap 7 & 8 §§ i Trafikförordningen. Dvs. att orsaka buller eller onödig eller störande körning vid bostadsbebyggelse.

Jag har hört att 3 kap 43 § (fordons plats på väg – otillåten förflyttning i sidled) har tillämpats vid något tillfälle då en A-traktor sladdat i en rondell.

Vad räknas det som ifall det uppkommer gummistreck i asfalten eller om det blir djupa spår i en grusväg? Åverkan? Skadegörelse?

I vilka fall kan vårdslöshet i trafik vara tillämpligt?

En del roar sig med att köra på isen, och så vitt jag vet så gäller lagar kring terrängkörning här?


Svar:
Hej Fredd! Tack för din fråga.

Du visar goda kunskaper inom ämnet och ger även en beskrivning om vilka aktuella lagrum som kan tillämpas.

Vid regn kan ju sladdspår på asfalten bidra till att efterföljande sladdar av vägen, liksom djupa spår på grusväg kan leda till att en cyklist kör omkull.

Åverkan eller skadegörelse: Man skiljer i detta sammanhang på om olyckan är en personskada eller en sakskada.

Skadegörelse: Den skadevållande som avsiktligen eller genom vårdslöshet orsakar en olycka är skyldig att ekonomiskt kompensera den skadelidande. Det har också betydelse i vilket sammanhang skadan skett hur vårdslös skadevållaren har varit för att skadestånd ska betalas ut.

Åverkan: Om skadan är av ringa art kan händelsen betraktas som åverkan.

Terränglagen är tillämpningsbar vid körning sjöis.

/Ernst 

 


Oktober 2013


 

2013-10-02
Namn Antonia Sandström
Inkom 08:28
Ämne Trafikfarligt område i Sölvesborg.

 

Hej

jag bor i Sölvesborg på falkviksvägen och dom flesta som kör i området kör jätte fort, det finns inga vägbulor eller annat inga skyltar.

Vi har mycket barn i området. Själv kör ja permobil och det känns inte tryggt att köra i gatan när folk kör som galningar.

Ni kan nå mig på 0723-106965 och jag har ingen dator som funkar därför skriver jag.

M.v.h

Antonia Sandström


Svar:
Hej Antonia! Tack för din fråga.

Jag förstår att du känner dig otrygg.

Tidigare hade Länsförsäkringar en webbsida där man kunde anmäla en trafikfarlig miljö och där åtgärder sattes in som snabbt gav en trafiksäker miljö.

Denna webbsida har tyvärr nyligen blivit nedlagd – för att fä rätsida på ditt problem får du vända dig till trafikkontoret i Sölvesborg och begära att rätt åtgärder sätts in.

/Ernst 

 


September 2013


 

2013-09-12
Namn Awan Simon Fred
Inkom 20:09
Ämne Vems fel är det om jag öppnar en bildörr?

 

Hej, Vems fel?
På Bromma flygplats finns en taxi last zone som är updelad i flera filer tillhörande olika taxi bolag. Taxi Stockholm upta de två första högra filen. Sedan kommer en tom fil dvs den tillhör inte någon taxi bolag for att underläta for andra taxi bilar långt back som skall ut. sedan kommer en fil för taxi 020 därefter taxi kurir, en tom fil och sist till vänster kommer en fil för övriga taxi bolag.

Alla de här filindelningar ha exakt samma bred.

För att pasera de tomma filer,
måste alla bil dörrar vara stängda och att ingen varken förare eller kund får stå bredvid en bil som skall passeras annars går det inte. Det är taxi bilar som stå längst fram som lasta först men om det kommer många kunder då blir det många bilar som lasta samtidigt så som det blev i mitt fall.

Jag skulle ut för att hjäpa kunder in i min taxi bil, öppnade dörren och opssss! – en annan taxi bil som kom från längst back körde på på min dörr.

Frågan är vems fel?

Simon


Svar:
Hej Simon! Tack för din fråga.

Jag tror inte att det finns förmildrande omständigheter i ditt fall då trafikförordningen 1998:1276 3 kap. 50 § andra stycket
säger: ”Ett fordons dörrar […] får inte öppnas på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstår.”

/Ernst

 


 

2013-09-06
Namn Torbjörn Svensson
Inkom 08:26
Ämne Utryckningsfordon på motorväg!

Hej!

Körde till jobb i morse och kom på inre ringvägen i Malmö med tätt trafik i båda körfälten.

En ambulans kom med blåljus bakom och min fråga är: vad gör jag lämpligast om jag ligger i vänstra körfältet och ska släppa fram ambulansen?

Mvh Torbjörn Svensson


Svar:
Hej Torbjörn! Tack för din fråga.

Du bör lämna fri väg på samma sätt som vanligt – ta reda på var ambulansen kommer och hur bakomvarande förare beter sig och vik därefter åt lämplig sida.

/Ernst 

 


Augusti 2013


 

2013-08-23
Namn Elisabet Flintzberg
Inkom 13:01
Ämne Vilka trafikbestämmelser gäller vid ”blå lyktstolpar”.

Jag undrar vilka trafikbestämmelser som gäller vid ”blå lyktstolpar”.

I Mörby Centrum, Danderyd, finns 2 st övergångsställen inom tättbebodda områden (30 km/h) med dessa ”blå lyktstolpar” på vardera sidan vägen.

Jag har försökt leta information på Er hemsida men ej lyckats.

Tacksam svar!

Trevlig helg,

Med vänlig hälsning

Elisabet Flintzberg

Svar:

Hej Elisabet! Tack för din fråga.

Inga särskilda bestämmelser – ett positivt inslag för att öka säkerheten för de gående färgen på lyktstolparna är av underordnad betydelse.

Belysningen på de blå lyktstolpar som du har noterat har förstärkt ljusflöde. Då den förstärkta mängden ljus faller mot övergångsstället är det viktigt att de gående använder sig av detsamma så att fordonsförare har möjlighet att upptäcka de gående tidigare än vad som är fallet med svagare belysning.

/Ernst 

 


Mars 2013


 

2013-03-23
Namn Rolf Ekström
Inkom 09:29
Ämne Belamrade gångbanor en trafikfara.

Hej,

Jag undrar om det finns några regler för vilka ingrepp vägarbeten och byggprojekt får göra i trafikmiljön. Det förefaller i alla fall vara ett laglöst område.

Jag skulle kunna ge många tiotal exempel på byggarbeten där trottoarerna är belamrade med byggmaterial, containrar, ställningsmaterial, plank och allmänt bråte. Ibland finns det också dåligt markerade gropar och högar man måste kryssa förbi.

Nästan aldrig finns en tydlig avspärrning med skyltning. Som gående får man sällan någon vägledning om hur man kan passera och om det överhuvudtaget är möjligt.

Ofta tvingas man ut i vägbanan från skymda och svåra lägen med betydande trafik.

Någon gång kan man se en handmålad masonitskylt där gående hänvisar till andra sidan gatan. En klen vägledning om man måste kryssa över en trafikerad väg utan övergångsställen.

Med tanke på nollvisionen tycker jag detta är ett område som innebär onödiga risker som lätt kunde undanröjas med ett bättre regelverk.

Med vänliga hälsningar
Rolf Ekström

Svar:

Hej Rolf! Tack för din fråga.

Det stämmer bra det du påpekar om belamrade gångbanor som innebär risker av olika slag.

Regelverket som gäller för byggnation och uppställning av container m.m. är dock noga reglerat med specifika krav när tillstånd ges och där tillståndsinnehavaren är ansvarig för eventuella person- och sakskador.

De iakttagelser som du nämnt vittnar om slarv av entreprenören och en dålig uppföljning av kommunen på att det krav som finns angivet i tillståndet ha följts och utgör beklagligt nog en särskild risk för funktionsnedsättande personer.

/Ernst

 


Februari 2013


2013-02-28
Koldioxidutsläppen minskar
Koldioxidutsläppen minskar men inte tillräckligt snabbt

Enligt de krav som finns angivna i EU-förordningen av den 23 april, 2009 (443/2009) minskar koldioxidutsläppen men inte tillräckligt snabbt.

Källa: Transportstyrelsen och Trafikverket

 


 


2013-02-13
Namn Tommy
Inkom 11:59
Ämne Avstängning av ett körfält.

Om räddningstjänsten stänger av ett körfält på motorväg, vid olycka, måste de då ha rött fast sken på lampan eller bara orange blinkande som varnar i det avstängda fältet?


Svar:

Hej Tommy! Tack för din fråga.

Svar inhämtat från Karl Groves, Medelpads Räddningstjänstförbund:

Enligt LSO 6§2 Räddningstjänstens Räddningsledare kan ta beslut om att stänga en väg helt eller delvis.

OM räddningstjänsten räddningsledare beslut att räddningspersonal och andras säkerhet äventyras på olycksplatsen kan totalavstängning tillämpas. I annat fall bör trafiken tillåtas att passera med reducerad hastighet.

En väg som är delvis avstängd betyder att trafikanterna får fortsätta att köra på de intilliggande körbanan/väggrenen, men med extra försiktighet. En varningsskylt (olycka) och en gult blinkande sken = VARNING.

En väg som är helt avstängd: det innerbär att RL har beslutat att spärra av vägen helt.

En varningsskylt (olycka eller stop) med en lampa med rött fast sken = STOPP.

Många räddningstjänsterna i Sverige idag använder fartsänkningshinder i samband med delvis avstängd väg, detta placeras oftast nära olycka så att bilisterna sänka farten i områden att räddningspersonal arbeta.

/Ernst 

 


 

2013-02-13
Hur påverkas miljön?  

Hur påverkas miljön?

Gröna bilister räknar med en successiv ökning framför allt för gasbilar, laddhybrider och elbilar vilket skulle bidra till en hälsosammare miljö.

Källa: Gröna Bilister 

 


Januari 2013


 

2013-01-24
En ökning av säkra och hållbara bilar
 

 

En ökning av säkra bilar och hållbara bilar

Folksam visar i sin rapport om säkra och hållbara bilar att trots en ökning av miljökraven så ökar andelen säkra och hållbara bilar.

Källa: Folksam

 


 

2013-01-02 
Miljöbilsrekord 2012  


Miljöbilrekord 2012 men Gröna bilister är kritiska.

Miljöbilsrekord 2012. Gröna Bilister är dock kritiska till att miljöbilsdefinitionen låter bilar släppa ut mer ju tyngre de är och saknar säkerhetskrav.


Källa: Gröna BilisterDenna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.