Förbud mot mobilanvändning vid färd?

Telefonsamtal och att skicka textmeddelande under körning är inte acceptabelt


Vi kan inte längre acceptera att någon människa ska behöva dö eller bli skadad i trafiken på grund av bristande hänsyn eller vilja från andra trafikanter att följa trafikens spelregler, eller av felaktiga eller uteblivna åtgärder från våra beslutsfattare.

Tyvärr innebär felaktiga beslut eller uteblivna åtgärder i slutändan en risk att Sverige förlorar sin position som ledande nation inom trafiksäkerhet – andra länder har redan passerat och fler kommer sannolikt att passera Sverige när det gäller såväl nationellt som internationellt trafiksäkerhetsarbete.

Ett förbud mot mobilanvändning vid färd?

Antal förare som använder mobilen under körning ökar och därmed ökar också risken för trafikolyckor.

Förare som pratar i telefon eller skickar sms under körning utsätter inte bara dem själva för risken att dö eller skadas utan utsätter också skyldiga människor i dess närhet att drabbas.

Amerikansk studie visar att telefonera i mobiltelefon är lika farligt som att köra med sprit i kroppen. Skickar man textmeddelanden så ökar risken till det dubbla.

Se och hör Dr. David Streyers rapportering hur oskyldiga drabbas.

Se videon >>


Dagligen framförs fordon med förare som är ivrigt sysselsatta med att prata i telefon, ta emot och/eller skicka textmeddelanden. Detta fenomen ökar stadigt och bidrar till ett ökat antal drabbade döda och skadade i trafiken.

Flera riksdagsmotioner har lagts fram under årens lopp men tyvärr har inget av dessa förslag vunnit gehör. Riksdagsledamöter har naivt framfört att det finns fler distraktioner än att använda mobiltelefon under körning så de finner inget problem. Exempel som störande moment har angetts skifta radiokanal, störande passagerarsamtal m.m. eller att det efteråt är svårt att kontrollera vid en trafikolycka vad som orsakade den.

Ett beslut om förbud måste komma snart.


2011-02-13

Källa: Svensk Trafiksäkerhet

 


Uppdatering! 


Den 1 december 2013 tillkom en ny paragraf i trafikförordningen som lyder enligt följande:

”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

Ett steg åt rätt riktning. Men detta är inget totalt förbud mot mobilanvändning i bilen…Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.