Rondellkörning – cirkulationsplats eller vägkorsning

Här visas de skillnader som finns av olika vägkorsningar med en rondell i dess mitt vilket ger dig möjlighet att avgöra skillnaderna mellan de olika typerna av vägkorsningar.

Det beskrivs också när tecken ska ges och när det inte finns något lagligt krav för detta samt även när det kan vara positivt att blinka – ge tecken.

Samtidigt ger det dig kunskap och förståelse för problemen.


Cirkulationsplats eller vägkorsning?

Cirkulationsplats
Bilden visar att det är en vägkorsning som är utmärkt som cirkulationsplats.

Du ser vägmärket väjningsplikt kombinerat med det runda cirkulationsmärket under.

I denna typ av vägkorsning har du skyldighet att lämna företräde åt trafik som är inne i cirkulationen.

Du ska köra motsols i cirkulationen.

Högersväng, visa vart du ska!
Du ska blinka – ge tecken när du svänger till höger som föraren visar.

Rakt fram
Det finns inget lagligt stöd på att blinka. Det är dock positivt om du blinkar. Ge tecken om det finns mötande trafik vilket ger en smidig trafik.

Vänstersväng
Vid vänstersväng bör du blinka – ge tecken vilket bidrar till en säkrare trafik.


Vägkorsning med rondell - högerregeln
Bilden visar att det är en vägkorsning med en rondell där högerregeln gäller.

I denna typ av vägkorsning finns det inga vägmärken som talar om hur du ska uppträda. Här gäller högerregeln vilket betyder att du inte har väjningsplikt åt fordon som eventuellt är inne i korsningen.

Du måste däremot tänka på att du har väjningsplikt mot eventuellt mötande fordon om du avser att svänga vänster.

Du ska köra motsols i cirkulationen.

Visa vart du ska!

Rakt fram
Det finns inget lagligt stöd på att blinka. Det är dock positivt om du ger tecken om det finns mötande trafik. Det ger en smidig trafik.

Vänstersväng
Det finns ett lagligt krav på att blinka i den här vägkorsningen – ge tecken när du svänger till vänster.


Vägkorsning med rondell - cirkulationstrafiken har väjningsplikt
Bilden visar att det är en vägkorsning med en rondell där andra regler gäller.

I denna typ av vägkorsning har du inte skyldighet att lämna företräde åt trafik som är inne i cirkulationen. Du kan tydligt se baksidan av skylten väjningsplikt att fordon som är inne i cirkulationen har väjningsplikt.

DU själv har då väjningsplikt när du kör ut från vägkorsningen.

Du ska köra motsols i cirkulationen.

Vänstersväng
Ge tecken när du svänger till vänster eftersom det är en vägkorsning.

Högersväng
Vid högersväng finns det inget lagligt krav på att blinka. Ge tecken till höger när du lämnar korsningen. Här kan det uppstå missförstånd om du i detta fall ger tecken till höger när du lämnar korsningen. (På just detta stället får du inte svänga till höger då den gatan har förbud mot infart för fordon).


Cirkulationsplats - två körfält med vägmarkering - rakt fram
Bilden visar en en cirkulationsplats med dubbla körfält för färd rakt fram.

Du färdas i det vänstra körfältet för färd rakt fram.
Du blinkar inte – ger inte tecken till höger för att köra rakt fram. Polisen stoppar dig. Skälet är att polisen anser att du gör ”en förflyttning i sidled”.

Anser du att det är en förflyttning i sidled?

I trafikförordningen kan man läsa om vid vilka tillfällen/situationer som tecken ska ges:

”start från vägkant eller att vända, svänga, byta körfält eller ändra fordonets placering i sidled på något annat inte oväsentligt sätt.”

På Transportstyrelsens hemsida kan man läsa att tecken ska ges när man lämnar platsen. Detta trots att det enligt trafikförordningen inte finns något krav även om det kan upplevas som positivt.


 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.