ge tecken

  • Behöver jag blinka? Är tecken nödvändigt?

    Behöver jag blinka? Är tecken nödvändigt?

    Fråga: Hejsan! Om man befinner sig i ett körfält och det bara är tillåtet att tex svänga höger. Det finns vägmarkering med högerpil osv… Måste man blinka höger då??   Svar: Jag frågar mig; finns det andra trafikanter runt omkring (gående, korsande trafik, bakomvarande, m.fl.?) som för sin fortsatta planering skulle kunna ha nytta av att…