parkera

 • Vänstersväng över heldragen linje. Vad gäller i denna situationen?

  Vänstersväng över heldragen linje. Vad gäller i denna situationen?

  Fråga Vad gäller vid vänstersväng/omkörning där heldragen linje finns? Vänstersvängande skall korsa vägen och svänga över till en parkeringsficka. Bakomvarande bil uppfattar det som om att bilen framför skall stanna och påbörjar därför en omkörning. Blinkers på vänstersvängande ej styrkt. Gällande hastighetsbegränsning är 70.     Svar Nu vet jag inte om den som svänger…

 • Fråga om parkering på privat mark

  Fråga om parkering på privat mark

  Fråga: ”Undrar om en markägare kan ha parkeringsförbud på sin parkering och bara ha parkering på lördagar och söndagar under en viss tid? Och i så fall hur skall han skylta det skyltas?” Svar: Ja, en privat markägare får reglera parkering hur hen vill. Parkeringen ska då märkas ut med E19 (P), tilläggstavla (T7) med…

 • Fråga om parkeringsvillkor

  Fråga om parkeringsvillkor

  Parkeringsvillkor när parkeringsautomaten är trasig.   Fråga: Om det är en P-skylt med en tilläggstavla under där det står 2 tim Avgift 9-18 (9-15) och parkeringsautomaten är trasig och har en svart skynke över sig där det står ”BA är tillfälligt ur funktion. Avgift behöver för närvarande ej erläggas inom detta område”. Min fråga är om P-skylten…