tilläggstavla

  • 0-1000m, tilläggstavla under en varningsskylt. Vad gäller?

    0-1000m, tilläggstavla under en varningsskylt. Vad gäller?

    Fråga: Om det står : 0 – 1000 meter, på en tilläggstavla under en varningsskylt, gäller varningen från skyltens placering och 1000 meter framåt?   Svar: Hej! Ja, det stämmer. Tilläggstavlan (T1) förekommer ofta tillsammans med varningsmärke för t.ex. vilt som korsar vägen. Varningsmärket tillsammans med tilläggstavlan är då uppsatt på en sträcka där vilt vanligen…