Tomas Samuelsson

Före detta polis med intresse av cykling

Jag har jobbat 41 år som polis med placering på flera orter. Sedan 27 år har jag bott på Ingarö i Stockholms skärgård. Från 1990 fram till 2015 var jag stationerad i Nacka. Intresse för trafik och trafiksäkerhet har jag haft hela tiden men det har fördjupats sedan jag efter många år i yttre tjänst hamnade i utredningsverksamheten. Trafikutredningar är många gånger knepiga och juridiken inte alltid självklar. Under mina sista verksamma år var jag förundersökningsledare vid trafikpolisen i just Nacka.

Trafikolyckor och trafikbrott

Polisens uppgift vid inträffade trafikolyckor är att bedöma och utreda om någon av parterna kan misstänkas ha gjort sig skyldiga till straffbart trafikbrott. Jag har under åren skaffat mig god kunskap hur lagtext ska tolkas och hur praxis ser ut. Som förundersökningsledare hade jag ansvar för att kontrollera att rapporter som skulle vidare till åklagare var tillräckligt bra för att de skulle kunna räcka till för åtal.

Cykel

Jag håller mig i form genom att cykla och har genom cyklingen kommit i kontakt med de svårigheter som är förknippade med att alltid göra rätt som cyklist. Många som finns ute i trafiken har dålig kunskap om vad som gäller, vilket leder till konflikter och missämja.

Trafikjuridisk rådgivning

Jag driver i egen regi en firma, Paragrafhjälpen Ingarö, där inriktningen är juridisk rådgivning till den som råkat illa ut i trafiken. http://www.paragrafhjalpen.se