Trafiklänkar

Trafikpedagogerna i Lund AB >>>>
Trafikskolan som alltid strävar efter att bli bättre! Det självklara valet för dig som vill bli en trafiksäker förare!


Övningskörning.com >>
1000 tals gratis tips för dig som övningskör!


Uppkörningsbloggen >>
Uppkörningen och vägen dit. Tidigare trafikinspektör bloggar om allt du behöver veta för att lyckas med körprovet!


Skyltcentralen >>
Behöver du vägskyltar eller ”varning för lekande barn” skyltar? Skyltcentralen hjälper dig!


EURO NCAP >>

”Euro NCAP förser bilköpare med realistiska och oberoende bedömningar av säkerheten i några av de populäraste bilarna som säljs i Europa. Här kan du läsa om säkerhetsprestandan för din nuvarande eller framtida bil.”


Körkortsportalen >>

”Samlad information om körkort och förarbevis. ”


MHF – Motorförarnas Helnykterhetsförbund >>

”Vårt övergripande mål är att minska rattfylleriet i Sverige. Vi ställer upp på den av regeringen fastställda Nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. För att nå målet arbetar vi främst på följande områden: Alkolås, barn- och ungdomskommunikation, lagstiftningsfrågor.”


NTF >>
”NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjandes mål är en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människornas vilja att ställa krav på och förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.”


 >>
”Ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Ansvarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.”
”Central körkortsmyndighet under Näringsdepartementet med ett samlat ansvar för normgivning, tillsyn, tillståndsgivning och registerhållning för alla trafikslag.”


 >>
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige.”


>>

”Älgskadefondsföreningen är en ideell rikstäckande förening ,som sedan 1973 har arbetat för att minska viltolyckor genom informations- och kunskapsspridning om viltolycksproblematiken. Med våra 80 000 medlemmar är vi idag Sveriges ledande aktör inom vilt- och trafiksäkerhet.”


Frivilliga motorcykelkåren FMCK i Stockholm >>
”FMCK och Motorcyklar – ordnar utbildning, träning och tävling, främst inom Enduro samt utbildar för uppgifter inom samhälle och totalförsvaret. Ansvarar bl.a. för mc-ordonnanser vid löptävlingar och evenemang.”


Mopedskolan >>
”Mopedskolan har som målsättning att förmedla en förarutbildning som syftar till säkra och ansvarfulla mopedförare, väl medvetna om trafikens spelregler.”