Hur undviker du en trafikolycka

Råkat ut för en trafikolycka?

Här hittar du frågor och svar!


Att råka ut för en allvarlig trafikolycka innebär ofta att någon brustit i sin uppmärksamhet och kan om man överlever betyda ett livslångt lidande
Vi måste ställa krav och aktivt arbeta för att alla förare får en teoretisk och praktisk förarutbildning som gör det möjligt för dem att klara av de risksituationer som kan uppstå i den alltmer komplicerade trafiken.

Vi tror att du håller med om det inte kan accepteras att någon människa ska behöva dö eller bli skadad i trafiken på grund av bristande hänsyn, eller vilja från andra trafikanter att följa trafikens spelregler.


Forum om trafikolyckor

Maj 20142014-05-03
Insändare Jonas Tingrud
Inkom 13:32

Ämne Kan polisen bötfälla mig när jag passerar en buss?

 

Passerade en buss vid en hållplats. bussen har ej börjat blinka när jag påbörjar passeringen. När jag är i höjd med framhjul blinkar bussen och svänger ut och träffar min bil vid höger bakhjul.

polis kommer till plats och vill bötfälla mig för ej lämnat företräde. Vad gäller vid en sådan situation när passering är påbörjad?

Mvh Jonas

Svar: Hej Jonas! Tack för ditt inlägg.

Du vet säkert om att du har väjningsplikt när bussen ger tecken från en hållplats där hastighetsgränsen är högst 50 km/tim och att bussföraren ska vara särskilt försiktig så att inte fara eller onödig olägenhet uppstår.

Här kan man ifrågasätta om polisen anser att bussföraren har uppfyllt kravet på särskild försiktighet.

Å andra sidan kan man man ställa frågan hur långt fram du själv var när du observerade tecknet att bussen var på väg att lämna hållplatsen. Har du vittne till händelsen kan du känna du tämligen säker i ansvarsfrågan.

/Ernst

 


bussregeln TrF 3 kap. 45 § >>

 

 


April 20142014-04-24
Insändare Bo
Inkom 17:14

Ämne Vem fel om någon kör på en stillastående bil som har backat ut från
villan?

 

Hej
Jag undrar vems ansvar det är vid olycka där en bil står och väntar i en utfart från villa, bakänden på bilen går längs trottoarkanten. En bil kommer på gatan och kör på draget på den stillastående bilen.

Vem har ansvaret bilen som kör på eller bilen som står stilla på trottoaren?

Jag förstår att om bilen på utfarten backar så bär den ansvaret, men om den står stilla och väntar?


Svar:
Hej Bo! Tack för ditt inlägg.

Detta är en tolkningsfråga.

Hur länge stod den påkörda bilen
still? Om inga vittnen till olyckan finns kommer sannolikt den förare som har
backat att få ta på sig ansvaret för olyckan uppkomst.

Det räcker inte med att föraren av den påkörda bilen hunnit stanna vid
olyckstillfället. Avståndet till bilen som tog med sig dragkroken, tillåten
hastighet sikt och väglag vägs också in i bedömningen.

/Ernst

 2014-04-14
Insändare Christian
Inkom 11:42

Ämne Vem som har företräde i den här skissen?

 

Vem som har företräde i den här skissen?

Bil A kör på parkerings matargatan som är 3m bred, (det finns inte plats för två bilar)

Bil B vill köra vänster mot bil A.

Mvh Christian

Svar: Hej Christian! Tack för ditt inlägg och din förtydligande bild.

Av skissen att döma sker incidenten på en parkeringsplats och därav följer att högerregeln bör tillämpas, d.v.s. fordon A ska lämna B företräde.

Frågan är då hur föraren av bil B ska komma fram då förare av bil A redan blockeras dess väg.

Sannolikt kommer båda förarna att anses som vållande.

/Ernst

 


krock parkeringsplats Christian1


2014-04-16
Förtydligande ”Vem som har företräde i den här skissen”? 
Inkom 01:46

Tack för svaret Ernst

Jag vill bara förtydliga att bil A kör på s.k. parerings matargata för att komma ut ur parkeringen, bild 1 det finns bara den möjligheten,(eller bil A backa)för att komma ut ur parkeringen bild2.

När bil A kör in på den vägen (två parkerinksrader bort) viste inte om att bill B skulle komma åt samma håll, han hade möjligheten att ta höger istället. Jag tror inte att man kan säja att bil A blockerar vägen.

Bil A hinner passera bil B när incidenten inträffar och bil B kör in i bil A i höger passagerardörr.

Jag har en känsla att bil B borde strunta i höger regel och lämna företräde för bil A.

Parkeringen används endast för anställda så nästan alla förare lämnar företräde för dem som kommer från vänster.

Troligen parkeringen är inte rätt konstruerad.

Jag bifogar flera bilder.

Med vänlig hälsning

Christian

Svar:
Hej igen! Tack för ditt inlägg och dina förtydligande bilder.

Den bild av matargatan som du skickat ger vid handen att det inte finns några
restriktioner för förare i bil B att svänga åt vänster.

Därav följer att förare A har skyldighet att lämna företräde åt bil B =
högerregeln.

/Ernst

 

Matargata-parkeringsplats


 Mars 20142014-03-27
Insändare Tore Gjems
Inkom 14:22
Ämne Behöver man bara se åt höger i korsningar där högregeln gäller?

 

vegbredd 8m i Arvika .Med min privatbil körer jeg over krysset i 20-30 km/t .der lite oöversiktlig pga hus på hörnan

jeg körer over og ser en lastbil i det jeg kjörer ut av krysset som kjörer rakt
inne i baklykt högre

side . Han kjörer ganske fort. Han
sa at han ikke sä meg.

Han så tydligen enbart åt höger då han skulle kjöre over krysset.

Er det så att en enbart behöver å se åt höger når väg skal krossats? Er det så att han då kan köra direkt i en bil som kommer fra vänster?

Foräkringsbolaget sier det er mitt fel!

Hilsen Tore Gjems

Svar: Hej Tore! Tack för din fråga.

Naturligtvis kan man som förare inte enbart se åt höger i en vägkorsning där det förekommer trafik både från vänster och höger därtill har vi som förare även ett ansvar att förhindra att en olycka sker.

Jag kan inte uttala mig om den bedömningen som försäkringsbolaget gjort i
ansvarsfrågan då jag saknar båda parters skadeanmälan.

Bedömningen grundar sig vad som står angivet i de skadeanmälan som inlämnats. Avstånd, väglag vittnen etc. Du nämner att du såg lastbilen – hade du kommit för långt ut i korsningen för att kunna stanna? Eller bedömde du att du skulle hinna före?

I det här fallet har försäkringsbolaget bedömt ansvar enligt högerregeln.

/Ernst

 

 


 Januari 20142014-01-28
Insändare Malin
Inkom 21:30
Ämne Kunde olyckan ha undvikits?

 

Jag har blivit dömd som vållande i en trafikolycka, men det känns inte helt rätt.

Det gick till så här: jag körde på en gata som har 30 km/h och skulle lite längre fram göra en högersväng in på min infart till huset.

Nu är det så att infarten är väldigt smal och det går inte att slicka högerkanten om man ska in där. Så jag lade mig ungefär i mitten av gatan, blinkade höger i god tid, bromsade in och påbörjade svängen.

Och där kom en bil (som legat ca 50 m bakom innan jag lägger mig i mitten) i full fart rakt in i högersidan på mig.

Kan försäkringsbolaget hävda att det är jag som är vållande fast motparten tänker göra en omkörning på höger sida och dessutom måste ha kört för fort?


Svar:
Hej Malin! Tack för din fråga.

Då jag inte har tillgång till din skadeanmälan eller försäkringsbolaget bedömning får jag gå på din beskrivning hur olyckan har gått till.

Av din placering före infarten till din fastighet mitten av körbanan är olycklig då motparten kan köra in i sidan på din bil.

När en förare svänger i en vägkorsning ska svängen ske så nära höger kant som möjligt är en indikation på att du borde ha kört närmare den högra kanten och hade också helt kunnat undvikas. Dessutom har du skyldighet att ha särskild uppmärksamhet på den bakomvarande trafiken.

Bedömningen som försäkringsbolaget har gjort hade varit annorlunda om påkörningen skett i bakändan på din bil,

/Ernst

 


November 2013


2013-11-22
Namn Christina Nilsson
Inkom 03:27
Ämne Gäller högerregeln då förare inte skär den från höger kommandes kurs?

 

Kommer från liten väg occh skall göra en hö sväng i ca 20 km då en bil i hög hastighet dyker upp i andea körfälet på hö sida skär kurvan o vi krockar.

Jag beböms som skyldig då hö regeln skall tillämpas då inga vittnen finns.

På skadorna på bilarna måste ju kunnigt fackfolk räkna ut fordonens position.

Jag har svårt att acceptera och ensam stå för fösäkringskostnaderna.


Svar:
Hej Christina! Tack för din fråga.

Det har blivit mycket vanligt att förare genar i sväng speciellt när de avser att svänga till vänster.

Jag tycker du ska överklaga försäkringsbolagets beslut då högerregeln inte ska tillämpas i detta då du inte har skurit motpartens kurs utan svängt till höger i vägkorsningen.

Det finns en dom från Högsta Domstolen som du kan åberopa – där en från vänster kommande förare före sin vänstersväng har genat och därmed ensamt har vållat sammanstötningen.

/Ernst

Högsta Domstolen >>

 


Juli 2013


2013-07-05
Namn Paola
Inkom 13:38
Ämne Vems fel vid omkörning?

 

Hej! Jag blir rasande och ledsen att man som oskyldig bli drabbad.

Här kommer jag åkande på en landsväg och kör inte helt ute vid vägkanten för det finns mycket djur.

En tjej kör om mig å kör in i hela min sida och då är det jag som är den skyldige hur funkar det ?????

MVH Paola jag blir arg

Svar: Hej Paula! Tack för din fråga.

När du observerar att någon avser att köra om dig är du skyldig att hålla väl till höger.

Och den som kör om ska förvissa sig om att det kan ske utan fara.

Eftersom din redogörelse är knapphändig så är det omöjligt att bedöma vems ansvar det är. Gav motparten någon signal fanns det mötande forsdon som påverkade olyckans uppkomst etc?

Om du tycker att det finns anledning till att ifrågasätta varför endast du anses skyldig ska du överklaga försäkringsbolagets beslut.

/Ernst

 


Juni 2013


 

 

2013-06-04
Namn Kim
Inkom 19:42

Ämne Fråga om en krock.

Detta hände tidigare idag vid karolinska Solna i Stockholm

Jag är bil A, som står och och blinkar in mig i fältet som går till vänster.

Men jag tycker att det går för segt och kommer på att jag även kan köra rakt fram i filen jag är i och komma fram till mitt mål.

Jag känner att jag står lite väl nära bilen framför mig (bil c), så jag bestämmer mig för att backa för att sedan köra framåt. Men då har bil B trängt in sig mellan mig och trottoaren och hans vänstra front åker in i min högra skjutdörr.

Hade kollat min sidospegel, men han måste ha legat i min döda vinkel. Vilket är väldigt lätt eftersom jag kör en stor transportbil utan fönster baktill.

Så för att sammanfatta, jag står och blinkar in till vänster körfält(10% av bilen i det vänstra och 90% i det högra körfältet)

Bil B tränger sig in mellan mig och trottoaren

Tanken är att backa bilen för att sedan fortsätta i filen som går framåt, men när jag börjar backa stöter jag in i bil B.

Vill bara tillägga att det är rusningstrafik så allt som sker runtomkring går väldigt långsamt.

Vad är det som gäller här och varför?

Skulle uppskattas väldigt mycket med ett svar.

Mvh Kim

Svar: Hej Kim! Tack för ditt inlägg och din förklarande skiss.

Vid backning ligger hela ansvaret på den förare som backar.

”En förare får […] backa endast om det kan ske utan fara […] för andra trafikanter”.

/Ernst

 

 


 

2013-06-03
Namn Marie 

Inkom 17:55
Ämne Ersättning vid avåkning.


Min kille blev tvungen att väja då den andra bilen kom över på hans sida.

Han körde då i vägren och fick en skada på oljetråget. Han lagade den men nu har hålet gått och all olja rinner ut.

Kan han få den lagad via försäkringen?


Svar:
Hej Marie! Tack för ditt inlägg.

Skadan kan ersättas om bilen är helförsäkrad.

/Ernst

 


Maj 2013


2013-05-31
Namn Frida 

Inkom 11:30
Ämne Trafikolycka på huvudled.

Hej!

jag va med om en olycka på en huvudled där bilen stod still mitt i vägen på huvudleden utan att blinka åt sidan lr visa bromstecken , och jag hade stor uppmärksamhet på bilen framför , är det jag som blir vållande till olyckan eller han som stod still?


Svar:
Hej Frida! Tack för ditt inlägg.

Om motpartens bil har stått still blir det sannolikt du som bedöms ansvarig för olyckan.

/Ernst

 


Mars 2013


2013-03-27
Namn Peter 

Inkom 09:47
Ämne Vem blir vållande vid skymd sikt?

 

Jag undrar vad som gäller vid följande situation:

Längs en vägsträcka inne i Göteborg stad pågår renoveringsarbeten av en fastighet längs gatan.

C:a 200 meter av gatan är byggarbetsplats med staket längs vägen. Precis i en kurva (30graderskurva(40 meter runt ett hörna av ett hus)) är vägen enfilig så man inte kan mötas där.

Man har skymd sikt från bägge håll i normalläget, något sämre med bygget pågående. Man kan inte i förväg se om någon kommer från ena eller andra hållet förrän man är vid hörnan.

Vilken väjningsplikt gäller i detta fall? Vem blir vållande om bägge hållit för hög hastighet och man krockar/orsakar olycka?


Svar:
Hej Peter! Tack för din fråga.

Inga förmildrande omständigheter kan styrkas – båda förare kör för fort – hastigheten ska anpassas bl.a. till sikten.

Ansvarfördelningen kommer sannolikt att fördelas lika.

/Ernst2013-03-26
Namn Ernst Donlemar
Ämne En påminnelse när våren kommer
En påminnelse! Mc-förarens uppskattade hastighet 150 – 200 kim/tim.


Utdrag ur polisrapporten:
Det är en varm, solig svensk sommardag på en rak och bred landsväg med 70 km/tim.
”Motorcykel i mycket hög hastighet kör in i sidan på vänstersvängande personbil. På grund av motorcykelns höga hastighet när den träffar bilen, lyfts den ca 1 meter upp i luften, snurrar ett halvt varv och slår ner på taket flera meter ifrån kollisionspunkten.
Mc-föraren, som fortfarande satt kvar på motorcykeln inne i bilen, samt de båda personerna i bilen avled omedelbart.”

Bil-mc-krock i hög fart 2004

Mc- krock i hög fart


 

2013-03-11
Färre döda i mc-olyckor
Ämne Färre döda i mc-olyckor


Trafikverkets djupstudier visar att omkomna motorcyklister har minskat från 2007, vilket tyder på ett ökat säkerhetsmedvetande. Detta trots nästan dubbelt så många motorcyklar i trafik, skriver Motorförarnas
helnykterhetsförbund, MHF.

Källa: MHF

 


Februari 2013


 

2013-02-18
Namn Fredrik Berntsson
Inkom 20:48
Ämne Förare lämnar inte företräde åt trafiken på huvudleden.

 

Hej!

Jag heter Fredrik och jag var med om en trafikolycka i mitten av december 2012.

Jag kör på huvudled där gällande hastighetsbegränsning är 70 km/h ganska sent på kvällen temperaturen var strax under 0 grader och det var lätt snöblandat regn i luften.

Jag kör som sagt på väg in mot samhället där jag bor, jag kör på en raksträcka och håller hastigheten, längre fram finns ett par anslutande vägar från både höger och vänster och parallellt med min väg är också en järnväg på väster sida.

När jag har ca 20 meter kvar till den vägen som ansluter från vänster svänger plötsligt en bil ut alldeles framför mig jag får panik och bromsar så kraftigt jag kan, jag kör en äldre bil utan låsningsfria bromsar vilket leder till att mina bromsar låser sig och jag kanar rakt in i bilen framför mig.

Vid krocktillfället Var vi ca 7 meter förbi den anslutande väg han körde in ifrån, bilisten som kör in på min väg har väjningsplikt.

Efter olyckan ringde jag 114 14 polisen kom till platsen och skrev en rapport.

Min bil var nybesiktigad utan anmärkning och det var godkända dubbdäck på.

Min bil är trafikförsäkrad, Jag har ringt försäkringsbolaget flera gånger och försökt få nått slags besked gällande vållande osv, men utan resultat då dom säger att dom väntar på motpartens papper och på polisrapporten.

Nu till min fråga, idag när jag kom hem så hämtade jag posten och jag hade fått ett brev från polisen. I brevet står det att polisen gjort en utredning och anser att jag har varit vållande till denna trafikolyckan, det står att jag inte haft tillräckligt långt avstånd till framförvarande bil, kan dom ha missuppfattat situationen?

hade min reaktionsförmåga varit ett par hundradelar långsammare så hade jag kört rätt in i sidan på hans bil istället för rakt bakifrån.

Hur ska jag kunna hålla längre avstånd till en bil som inte ens kör på samma väg som mig utan svänger ut precis framför mig?

Jag är väldigt konfunderad, har man inga skyldigheter om man har väjningsplikt eller vad gäller egentligen vid en sån här situation?

Jag har själv haft körkort i 8 år utan några tidigare olyckor eller annat.

Och hur går jag vidare härifrån?

Svar:
Hej Fredrik! Tack för din fråga.

Jag förstår att du blir konfunderad.

Körsättet som du beskriver blir allt vanligare. ”Bara jag hinner före” tycks vara ett genomgående tema vartefter våra bilar får bättre prestanda som ofta utnyttjas på ett felaktigt sätt.

Här är det fråga om polisen har kännedom om vad lagen säger.

Enligt vägtrafikförordningen har den som har väjningsplikt skyldighet att lämna företräde mot all trafik på den korsande vägen – dessutom får föraren inte hindra eller utgöra fara när föraren ska fortsätta sin färd.

Så min bedömning är att mötparten bär skulden till det inträffade.

/Ernst

 
3 kap. 5 § 2:dra stycket (SFS 1998:1276) >>


 

2013-02-15
Namn Bengt-Arne
Inkom 10:58
Ämne Omkörning i vägkorsning.

 

Jag kommer på en mindre grusväg och ska köra ut på en landsväg det finns ingen stopskylt eller lämna företräde

jag skall svänga höger ser då en bil komma från höger tittar åt vänster för att se om vägen är fri från det hållet

När jag ser att vägen är fri från det hållet rullar ja fram något då helt plötsligt kommer en omkörande bil dyker upp och kör på min framskärm sedan skadar han den bil han kör om.

Sikten är vid platsen skymd vägen smal krokig som väl är i personskador enl min bedömning kommer omkörande bil för fort samt kommer på fel sida vägen

tur att jag inte kom som rent mötande bil tacksam för eran bedömning

MVH/ Bengt-Arne, Vara FT.


Svar
: Hej Bengt-Arne!

Jag förmodar att du har kontrollerat att landsvägen du körde ut på inte är en huvudled.

Om så är fallet är omkörning i vägkorsningen inte tillåten.

Lagen säger: ”Omkörning får inte ske strax före eller i en vägkorsning utom när […] det framgår av vägmärken eller något annat förhållande på den korsande vägen har väjningsplikt eller stopplikt”.

/Ernst


September 20122012-09-20
Namn Mats
Inkom 19:49
Ämne 3-sekundersregeln kan förhindra trafikolyckor.

Tycker man måste göra nåt åt att folken ligger så nära en.Tre sekundsregel är tydligen borta för alla. Ca 5 meter bakom ligger folken idag spelar tydligen ingen roll vilken HASTIGHET heller. Och snart är VINTERN här.

Personligen tycker jag det är jobbigt och väldigt irriterande. Hade faktisk en som låg när mig i flera kilometer och jag missade ÄLGEN som var på vägen beroende på att jag var irriterande på den bakomvarande.

Okej jag klarade av själva situation, men tanken kom om jag hade kört rätt in i ÄLGEN hade nog både jag och min dotter gått åt beroende på den som låg bakom stressade.


Kommentar:

Jag håller med dig. Detta körsätt visar på ett förakt för framförvarande trafikanters säkerhet.

/Ernst

 


Oktober 2011


2011-10-26
Namn Susanne Grönberg
Inkom 11:01
Ämne Ansvar vid backning

 

Hej! Behöver hjälp med en trafikfråga.

Jag står parkerad på en snedställd parkeringsruta.

Pga att gatan är avstängd i färdrikning så backar jag snett bakåt in på en liten utfartsväg. Jag observerar att en bil står parkerad på fel sida vägen och mot körrikning.

Området är gångfartsområde och han står inte inom någon r parkeringsruta.

Jag har alltså backat klart och står stilla. är i det läget då han backer in i vänster sida vid bakdörren. Han har troligt vis avsikt att också använda infarten för att vända.


Svar
:
Hej Susanne!

Tack för din fråga.

Frågan har inte besvarats på grund av: Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table (in reply to RCPT TO command).

/Ernst

 


Augusti 20112011-08-20
Namn Andreas
Inkom 15:37
Ämne olycka-vem skyldig?


Hej,

Idag när jag skulle åka in i en rondell dyker det upp en cyklist på insidan, kunde inte se han för det låg en suv och skymde i ytterfilen. Hinner bromsa men touchar hans hjul och han ramlar. Inga person skador uppstår men hans bakhjul blir aningen skevt. Skadan är inte stor nog att ta via försäkringsbolaget, men jag undrar om jag är skyldig att betala för hans bakhjul.

Platsen för skadan är att jag åker ut från sickla alle (nacka) mot sickla industriväg. Cyklisten åker på järlaleden (i rondellen) riktning österut. Parallt med Järlaleden går en cykelbana. Cyklisten säger han kom från sickla industrigata vilket låter lite märklig då cykelbanan går innan rondelen (han behöver inte korsa järlaleden) och skulle isf valt en bilrondell i full trafik och ösregn före cykelvägen som löper parallelt.

vem är skyldig?
H/Andreas

Svar:

Hej Andreas!

Tack för din fråga.

Man kan ha uppfattning om att cyklisten borde använt den befintliga cykelbanan men det är tveksamt om det håller.

Lagen säger sitt tydliga språk: ”En förare som kör in i en cirkulationsplats har väjningsplikt mot varje fordon som befinner sig i cirkulationen”.

Ett ekipage ”person som cyklar” räknas som ett fordon men om han/hon ledar sin cykel räknas han/hon som gående.

Ofta i dessa sammanhang upptäcker man vid skadetillfället inga personskador men dessa kan ju visas senare så var beredd på att lämna in en skadeanmälan till försäkringsbolaget i efterhand.

/Ernst


Maj 20112011-05-10 
Namn Svante Leiding
Inkom 10:00
Ämne Inte undra på!

Det är klart att det sker olyckor när folk inte kan blinka när dom svänger. SKÄRPNING!

Hälsningar

Svante

 


Oktober 2010


2010-10-25 
Namn Jon Jogensjö
Inkom 12:03
Ämne Förnyelse av rapportering om trafikolyckor.

Enligt insändaren har innehållet även skickats till: DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, Ekot och TT.

Hej

Nu är det dags för en samlad förnyelse av rapportering om trafikolyckor.

Media rapporterar trafikolyckor övervägande med fokus på olika sorters väderlek eller andra vägförhållanden under vintersäsongen. Nästan aldrig skrivs eller frågas om trafikbrott som t.ex. otillräckliga säkerhetsmarginaler.

Så här kan det se ut: ”snöfall orsakade seriekrock” ”bilister i Arvidsjaur överraskade av snön”

NTF har nästan ingen verksamhet tydligt inriktad på det personliga ansvaret för tillräckliga säkerhetsmarginaler.

Det ger en signal till trafikanten att den inte har ett personligt ansvar att hålla tillräckliga säkerhetsmarginaler.

Media bidrar då till att minskningen av trafikolyckorna går långsammare.

Enligt forskning vid Statens väg- och transportforskningsinstitut beror nästan alla trafikolyckor på ”medvetna felhandlingar”

Enligt polisen beror trafikolyckor ofta på för små säkerhetsmarginaler.

Enligt lagen är trafikanten skyldig att anpassa körningen efter väglaget.

Därför är det dags för en samlad förändring av sättet att rapportera kring trafikolyckor. tex NTF har här chansen att bjuda in till seminarium som ett startskott för en sådan kampanj.

Vilken tidning, tv eller radioprogram blir först med en granskande reportageserie om trafiksäkerheten?

– vad är tillräckliga säkerhetsmarginaler?

– vilken forskning finns på tillräckliga säkerhetsmarginaler?

– vilken kunskap/mentalitet har polis/ åklagare/domstol om tillräckliga säkerhetsmarginaler?

– jämför med säkerhet inom flyg, spårtrafik, sjöfart, industri

– mentalitet, varför kräver allmänheten hög säkerhet på t.ex. flyg men inte på sin egen körning?

– hur behandlas säkerhetsmarginaler på körskolor, vilken kunskap/mentalitet finns där? mm

Mvh

Jon Jogensjö


Oktober 20092009-10-09
Namn Joel
Inkom 10:00
Ämne Olyckor


Det kan aldrig bli rikgigt bra om de inte blir ett klippekort som di har i Danmark. Kommer man ner till noll så måste man ju ta om kortet.

MVH Joel


Oktober 2008


 

 

Namn Britta Jonsson

Ämne Trafikolyckor

Min önskan är att ni som ”tror” att ni har så bråttom tat lungt i trafiken.

Med vänlig hälsning Britta Jonsson

Inlagd den Okt 09,2008 06:08

 


Maj 2008


 

 

Namn Senne
Ämne Avstånd i kö

 

Varför kör alla bilar så nära att de måste vänta tills framförvarande flyttar sig framåt. Alla kan ju köra igång samtidigt om det finns en lucka emellan bilarna. Vitsen med det öär också att du slipper bli framkuffad in i bilen framför och då själv stå för kostnaden.

Inlagd den Maj 19,2008 18:30

 


 

 

Namn Johnny

Ämne visa föäreträde

Varför har en del bilister så bråttom fram när dom e skyldiga att lämna företräde? Sakta in i god tid så slipper ni kanske stanna. Och tänk på miljön.

Inlagd den Maj 12,2008 18:18

 


April 2008Namn Linkan
Ämne obligatoriska påminnelsekurser

Jag anser att de sämsta förarna i detta land är de som antagligen inte behövde kämpa så hårt sina körkort. Därför borde det vara lämpligt att man för personer över en viss ålder tex 60. inför en påminnelsekurs och kanske en reflex test eller något i den stilen. Jag har mer än en gång varit nära en olycka på grund av ”tvivelaktiga” manövrar av dessa äldre personer som ”körde bil innan jag ens var påtänkt”. Men det viktigaste är nog att visa hänsyn till alla trafikanter, cyklister, gående mopedister och oss yrkeschaufförer med lite större ekipage.


Inlagd den
April 21,2008 11:22

 


Januari 2008Namn Bengt Stoltz
Ämne Trafikolyckor (av okänd anledning)

Dagligen läser vi notiser rörande trafikolyckor i våra dagstidningar där ”föraren kom över i mötande körbana av okänd anledning” eller ”fordonet körde av vägen av okänd anledning”.

Jag påstår att en stor del av dessa olyckor inträffar pga förarens ouppmärksamhet till följd av att vederbörande varit koncentrerad på något annat, och att detta ”annat” är mobiltelefonen. Mobilen ringer. Var ringer den, jo i väskan eller i fickan. Koncentrationen riktas på att få upp mobilen, bilen går av vägen, eller ”vem ringer” en titt på displayen och olyckan inträffar.

Jag har åkt med bilförare som sitter och skriver sms under färden. Jag har mött bilförare som uppenbart varit helt upptagna av mobilen och kommit över på ”min” körbana. Det var inte deras förtjänst att inte olyckan inträffade.

Har frågat polisen: kontrollerar ni huruvida förarna vid de där oförklarliga olyckorna har ”brukat” sin mobil vid olyckstillfället. Svaret är nej. Det kostar för mycket. Men möjligheten finns.

Jag har ingen lösning på hur vi skall komma tillrätta med detta ”ofog”, information synes vara verkningslöst. Men dessa mobilpratande, sms-ande (skrivande eller läsande) förare är minst lika farliga som rattfyllorna på våra gator och vägar.


Inlagd den
Jan 30,2008 11:27

 


Juli 2007Namn Johan Persson
Ämne Körkort

Låt de som kör för fort gå på en trafikskola och lära sig att hålla hastigheten 30, 50 innan de får tillbaka körkortet.

Inlagd den Juli 08,2007 19:59


 

 

Namn Sven Norgren
Ämne Orsak

Bristande förmåga att förstå att andra kan göra misstag.

Inlagd den Juli 08,2007 09:04


 

 

Namn Nils

Ämne trafikolycka

Om vi i Sverige inför ett poängkort liknande det som finns i många Eu-länder så minskas trafikolyckorna se på Spanien de har lyckats.

Inlagd den Juli 06,2007 18:16


Juni 2007Namn Sven-Göran
Ämne tips

Håll avstånd – ge tecken – kör nyktra.

Inlagd den Juni 09,2007 23:47

 


April 2007Namn Marcus
Ämne Håll avstånd

Hej, Folk kör alldeles för nära. Håll avståndet så slipper jag få dig in i häcken.

Vänligen Marcus Lindholm

Inlagd den April 07,2007 09:25 


December 2006Namn Aurora

Ämne Trafikolycka

Inför utbildning tidigt redan i skolan – så att medvetenhet om risker finns med och byggs på. Öka antalet trafikpoliser som även ska vara rådgivande – alltså tala om hur man ska uppträda i en viss situation.

Inlagd den Dec 07,2006 17:26


September 2006Namn Ernst
Ämne VTI:s trafiksäkerhetsbarometer

Halkar Sverige efter? Sverige har en mindre procentuell minskning av antalet dödade i trafiken än Danmark. VTI:s trafiksäkerhetsbarometer – varför så stor minskning av antalet trafikdödade i Danmark?Inlagd den Sept 16,2006 20:26

 


Juli 2006Namn Urban
Ämne ökat antal trafikolyckor

Det synes mig som om många förare helt sonika struntar i andra. Fler synliga poliser bör finnas på vägarna då tror jag att antalet olyckor minskar. Har du sett någon passera en polisbil som kör i laglig hastighet? Urban/Sollefteå


Inlagd den
Juli 16,2006 09:26

 


Januari 2006Namn Johan
Ämne trafikolyckor

De som dödas i trafiken blir mindre o mindre de e ju bra. Vad jag har hört är att de som skadas ökar. Beror det inte på att biltillverkarna gör säkrare bilar. Å så bor med alkoholen i trafiken.


Inlagd den
Jan 03,2006 09:57 


December 2005Namn Sven Trotsig
Ämne Olyckor

Låt de som kör för fort få ta om körkortet. Och de ska gå i trafikskola så att de måste kör 30, 50 osv. Kanske lär de sig att köra försiktigare.

Inlagd den Dec 01,2005 22:34


November 2005Namn Andreas Olehed

Ämne Trafikolyckor

Ställ bilen om du har druckit


Inlagd den
Nov 11,2005 19:49


Oktober 2005Namn Johan
Ämne Mitt tips

Räkna med att andra i trafiken inte vet regler och har ingen koll på os andra.

Inlagd den Okt 21,2005 18:14Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.