Är bilens förare skyldig att lämna företräde för cyklist som kommer bakifrån vid högersväng?

— by

Fråga

Om man som förare av bil närmar sig en avtagsväg/korsning och i god tid innan korsningen blinkar att man skall svänga höger. På vägen råder fartbegränsning med 50 km/ tim. På höger sida c:a 100 m bakom, kommer en cyklist (hastighet c:a 30 km/tim).

Är bilens förare skyldig att lämna företräde för cyklisten? a) det finns inte cykelbana b) det finns cykelbana c) det finns målad cykelbana d) det finns målad cykelbana som är täckt av snö och därigenom inte syns.

 

 

Svar

Lämna företräde för cyklist.

Tack för denna fråga. Återigen en fråga där svaret blir att båda parter ska ta hänsyn till varandra. Den tillämpliga paragrafen i Trafikförordningen finns i 3 kapitlet och ser ut så här.

26 § En förare får svänga i en vägkorsning endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. Särskild uppmärksamhet skall riktas på den bakomvarande trafiken.

Vid högersväng skall ett fordon föras så nära körbanans högra kant som lämpligen kan ske eller, om fordonet förs på vägrenen, så nära vägens högra kant som möjligt.

Oavsett vilken av alternativen a-d som råder får man inte svänga om det innebär fara eller onödigt hinder för fordon som kommer bakifrån i samma riktning. I detta fall cyklisten. Man är skyldig att hålla särskild uppmärksamhet på den bakomvarande trafiken. Till detta kommer de bestämmelser som gäller beroende på hur det ser ut på den aktuella platsen. Om cyklisten kommer i ett cykelfält eller en cykelbana som ligger i anslutning till körbanan finns det troligen en cykelpassage över den vägen man svänger av till, som man måste ta hänsyn till. Det kan rent av vara en cykelöverfart. Likadant om cykelbanan är separerad från den väg man kör på. Då kan man räkna med en cykelpassage eller en cykelöverfart precis efter svängen.

Detta med högersvängande fordon är bland de farligaste situationerna för cyklande. Särskilt när det gäller stora fordon som ska svänga. Cyklande har även de skyldighet att vara observanta och ge akt på om fordon framför dem tänker svänga. Cyklister får köra om till höger men absolut inte om det inte kan ske utan fara. Cyklist får alltså inte köra om bilen på höger sida om bilföraren indikerar att denne tänker svänga höger.

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


, , , ,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *