Farlig trafikmiljö vid förskola

— by

 


Fråga

Hej! Där jag bor är en enkelriktad väg, det är ett dagis där, och mycket bostäder,mycket trafik . Nu är det ett stort problem med bilar som kör mot enkelriktningen, det är mycket barn här och bilarna kör fort, vem ska man vända sej till,innan det händer något. Är det bostadsbolaget som bygger här, eller polis, eller vägverket?

Tacksam för svar! Mvh Jane.

 

 

Svar

Tack för din fråga Jane.

Det du beskriver är ett alltför vanligt problem vid skolor och förskolor och även i bostadsområden. Ofta behövs det både trafikövervakning och tekniska lösningar som förenklar hämtning och lämning av barn och försvårar för dem som är dåliga på att ta den hänsyn som krävs. Du frågade vart man ska vända sig. Jag tycker att det är flera parter som måste samverka för att få en förbättring av säkerheten men de viktigaste är sannolikt polisen och kommunen.

Polisen

Det är polisens uppgift att övervaka och beivra regelöverträdelser såsom hastigheter och körning mot enkelriktat och förbud mot fordonstrafik. Om det är tokigt byggt och dålig trafikreglering är polisens kunskap om platsen av vikt.

Kommunen

Oftast är det kommunen som är ansvarig väghållare i tätort. Det är i regel kommunen som beslutar om lokala trafikföreskrifter. Kommunen har en funktion för trafikfrågor. Man kan söka på kommunens hemsida. De flesta kommuner har en funktion på sin hemsida för felanmälan som allmänheten kan använda sig av.

Övriga

Det är ofta bra att ta upp den här typen av problem med hyresvärd, bostadsrättsförening, förskolan, föräldragrupper m.fl.  Genom att det belyses från flera håll blir möjligheten att få fram en vettig lösning större.

Tomas Samuelsson

,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *