Krock vid vänstersväng. Är jag skyldig om den mötande kör för fort?

— by

Fråga

Jag kommer körande på en huvudled och skall svänga vänster in på en tvärgata. Framför mig kommer en bil mot mig på ett avstånd av c:a200 meter. Jag bedömer att jag då kan svänga väster med god marginal. Men denna bilen håller tydligen en hastighet över 50 km/tim och en kollision uppstår och bilen kör in i höger baksida. Båda kör på huvudled. Är det då högerregeln som gäller eller något annat alternativ? M.v.h. Lars

 

Svar

Tack för din fråga, Lars. Det är egentligen inte högerregeln som gäller men det blir nästan samma sak. Den regel som gäller är Trafikförordningen 3:24 som säger:

En förare som skall svänga i en vägkorsning eller skall lämna eller korsa den körbana han eller hon färdas på skall förvissa sig om att det kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanterna på den körbana som föraren avser att köra in på.

Denna regel gäller även om mötande fordon kör för fort. När man är i en sådan situation måste man räkna med att mötande kör fortare än tillåtet. Vid en krock blir den svängande sannolikt att anse som vållande när försäkringsbolagen tittar på det och det är även stor risk för böter (1000 kr om det inte skulle klassas som vårdslöshet i trafik) när polisen blir inkopplad.

Naturligtvis måste det någonstans finnas en gräns för ditt ansvar som svängande. Om den mötande kommer ofantligt fort, så fort att du inte har den minsta chans att uppfatta den, kan det bli så att du slipper böter. Om vållandefrågan ska övergå till den mötande krävs det trovärdig bevisning för att denne har kört oerhört snabbt och att du har varit så pass aktsam som man rimligen kan begära och verkligen inte har haft en chans i den aktuella situationen.

 

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *