Stegning vid parkeringsanmärkning. Vad gäller?

— by

Fråga:

Hej!

Jag har en fråga angående stegning vid parkeringsanmärkning
Parkerade fordonet i anslutning till en vägkorsning. Gjorde bedömningen att mitt fordon var placerat på så sätt att avståndet till korsningspunkten var 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant. Enligt erhållen parkeringsanmärkning sägs att överträdelsen utgör 8 meter och som har stegats upp. Här kan ifrågasättas uppmätningens riktighet (stegning) då en godtycklig beräkning har skett. Varje person tar olika långa steg! Jag finner inte att det framgår varken i lagen eller bestämmelser i trafikförordningen eller i Transportstyrelsens föreskrifter om hur uppmätning skall ske. Kan uppmätning ske på godtyckliga grunder såsom här redovisats med uppmätning genom stegning?”

 

Svar:

Hej!

Stegning vid parkeringsanmärkning.
Huruvida denna ”stegning” är att anse som godtycklig eller inte är jag inte kapabel att svara på, men går det inte att vända på resonemanget; vad är det som säger att din metod att mäta avståndet inte var godtycklig? Hur gjorde du för att försäkra dig om ett tillräckligt avstånd till korsningen? Hade du ett måttband eller stegade du upp de nödvändiga 10 metrarna?

Det man får ha med i tankarna är att de som övervakar våra parkeringsplatser är utbildade för just detta och är att anse som proffs. Det är säkert inte första gången som vederbörande stegat upp dessa 10 meter till korsningen och denne har förmodligen ett inövat steg. Varje parkeringsvakt genom en gedigen grundutbildning samt regelbundna fortbildningar där de ”uppdateras” i vad som gäller inom parkeringsområdet. Vi kan lita på att det är kunniga och att de hanterar sitt arbete på ett professionellt sätt. Det gängse sättet att mäta avstånd är genom stegning, men det kan även användas lasermätare eller liknande om det finns behov för detta. Skulle det vara på marginalen så tror jag att de flesta parkeringsvakter bedömer till parkörens fördel – om det inte är förknippat med en trafikfarlig situation. Fast det ska ju då också sägas, att är det på marginalen att fordonet ryms inom 10 meters gränsen så bör man nog välja en annan plats att parkera på för att vara på den säkra sidan.

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *