Svensk trafiksäkerhet
Svensk trafiksäkerhet

Kära Besökare,

 

Till vår stora sorg och saknad har Ernst Donlemar gått bort i en

allvarlig cancersjukdom. Hans stora passion var att verka för

trafiksäkerheten. Vi kan tyvärr ej längre ta emot frågor men

kommer att hålla hemsidan öppen så att ni även fortsättningsvis

kan ta del av all av information och kunskap som Ernst har samlat där.

 

Med vänlig hälsning

Yvonne Donlemar med familj

 

 

Engelska flaggan Välkommen!

Det trafiksäkra samhället

Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället

Nollvisionen Nollvisionen

Hur ska vi nå det trafiksäkra samhället?

Nollvisionen Nollvisionen

En sammanställning om svensk trafiksäkerhet, nollvisionen och hur förarutbildningen kan förbättras. Dessutom diskuteras hur trafikens påverkan på miljön kan minskas och hur liv kan sparas i trafiken.

Många trafikanter som färdas på våra vägar har en mycket låg riskmedvetenhet.

Vi kan inte acceptera att någon människa ska behöva dö eller skadas i trafiken på grund av bristande hänsyn från andra trafikanter att följa trafikens spelregler, eller av felaktiga eller uteblivna beslut från våra beslutsfattare.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av trafiksäkerhet, söker svar på frågor som rör trafiken och/eller vill se förändringar till en mer miljöanpassad trafik.

Här är du också välkommen att komma med förslag hur vi kan nå ett mer mänskligt och respektfullt förhållningssätt till varandra i trafiken.


2014-09-24

Det trafiksäkra samhället

Pressmeddelanden

Rondellkörning är rena snurren!

Är det inte på tiden att myndigheterna tar sitt ansvar?

Kanske är ett cykelkort ...

17 juli 2014

Vad väntar vi på? ...

2 febr. 2014

Vägkorsning med rondell

Cirkulationsplats med körfältsmarkering rakt fram

Cirkulationsplats med körfältsvägvisare

Cirkulationsplats och körfältsbyte

Cirkulationsplats

Cirkulationsplats med köbildning

Vägkorsning för enbart vänstersväng

1. Vägkorsning där högerregeln gäller

2. Körfältsmarkering rakt fram

3. Körfältsbyte utan tecken

4. Tecken till höger för tidigt

5. Förare lämnar inte företräde

6. Miljöproblem alltfler använder höger körfält

7. Endast en körriktning är tillåten


Don´t Drink and Drive

Alkoholens inverkan på omdömet

Testa dig själv NU!

Vid det senaste testresultat av "Testa dig själv" - mätperioden oktober - december 2013 lyckades 56 procent finna de rätta svaren vilket ar lika vid jämförelse med föregående period.

En nollgräns Nu!

Don´t Drink and Drive


Mc - Yamaha XJ 900 Diversion

Vägen till att ta ditt körkort!

Ta ditt körkort Nu!

Nollvisionen

>>

Lär dig mer om trafiksäkerhet!

Vision Zero

>>

Ge ditt bidrag!

För ökad trafiksäkerhet

Avsiktsförklaring

Svensk Trafiksäkerhet

Trafik och miljö

Forum trafiksäkerhet!

Trafikregler

Trafiksignaler

Vägmarkeringar

Vägmärken


Cykelhjälmsanvändningen Utökad skydd för barn i bil

24 omkomna under augusti

Trafiksäkerhetsforum

Senaste inlägg

Alkohol & droger

>>

Cirkulationsplatser

>>

Försäkrb. & domstol

>>

Gående och cyklister

>>

Hastigheten

>>

Körkort & frågor

>>

Miljö & trafiksäkerhet

>>

Mobiltelefoni & sms:a

>>

Mopeder & cross

>>

Motorcyklar

>>

Nollvisionen

>>

Trafikolyckor

>>

Trafikregler

>>

Transportstyrelsen

>>

Trötthet

>>

Vägmärken & mark.

>>

Vägverket & risker

>>

Vid NTF´s årliga mätning av cykelhjälmsanvändningen hos ungdomar visar på en fortsatt minskning med stora skillnader inom landet.

Den nya standarden för bilbarnsstolar, i-Size eller UN R129 (internationell standard) innebär bl.a. ett utökat skydd för barn i bil.

Preliminära uppgifter över antalet omkomna på väg under augusti månad visar på 24 personer vilket är två färre jämfört med juli månad.

Svensk Författningssamling

Trafikförordningen

SFS 1998:1276 >>

Vägmärkesförordningen SFS 2007:90 >>

Riksåklagarens föreskrifter (böter) SFS 2006:1137 >>

How to take your driving licence and how to keep it! >>

Swedish Road Safety and the traffic safe >>

2014-09-23

Läs mer

2014-09-18

Läs mer

2014-09-16

Läs mer

Pressmeddelanden om trafiksäkerhet och trafikmiljö >>

Tidigare års publicerade trafiknyheter om trafiksäkerhet och trafikmiljön: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.
©

Svensk Trafiksäkerhet

Får publiceras med angivande av källa

Denna sida använder cookies

Läs mer

Upp