Ansvar i samband med olycka vid vänstersväng

— by

Fråga om olycka vid vänstersväng-

 

Fråga:

Hej! Min sambo fick i onsdags brev om att hans körkort kanske kan bli indraget under en period. I augusti krockade vi på en väg strax utanför Visby. Vem är vållande när bakomvarande bil kör in i en bil som påbörjat en vänstersväng? Vi blinkade vänster och påbörjade svängen, då kör bilen bakom in i oss. Polisen som kom till platsen sa till min sambo att det var meningslöst att inte erkänna då det var glasklart att han var vållande så han erkände på plats. Men var det korrekt? Det råder ju omkörningsförbud vid vänstersväng samtidigt som 26 § säger egentligen det motsatta gällande ansvaret.

Så vad gäller egentligen? Hur kan vi bemöta beslutet?

Mvh Rebecca

 

Svar:

I specifika fall, likt detta, kan jag förstås endast svara i generella termer. Du hänvisar till 26 § och då förmodar jag att det är Trafikförordningen du syftar på. Då läser vi i 3 kap 26 § trafikförordningen:

En förare får svänga i en vägkorsning endast om det kan
ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma
riktning. Särskild uppmärksamhet skall riktas på den bakomvarande trafiken.

När du säger att ”Det råder ju omkörningsförbud vid vänstersväng” så är jag lite osäker på vad du menar. Du får gärna förtydliga. Det är annars den som ska svänga som har det yttersta ansvaret på sina axlar (det läser vi i 26 § ovan). Den som svänger måste alltid förvissa sig om att det kan ske ”utan fara eller onödigt hinder” för bakomvarande trafik. Att vara förvissad om något innebär att man ska vara helt säker på sin sak. Det ska inte finnas något tvivel om saken. Sedan kan säkert olika faktorer medverka till att det kan vara bådas fel att olyckan skedde, men den som ska svänga kan aldrig anses vara utan skuld. Som sagt, utan att känna till alla detaljer i detta så måste jag hålla med polisen om att det är rätt att erkänna. Utifrån mitt svar ovan så får ni fundera igenom situationen och se om det finns något sätt ni kan bemöta beslutet, mer än att hävda båda parters skuldbörda.

 

Tack för din fråga Rebecca!

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *