Bortfrästa linjer på övergångställe. Vad gäller?

— by

Fråga:

Om man fräser bort de vita linjerna på ett övergångsställe samt sätter upp grindar på ömse sidor om gatan, på ett sådant sätt att de går omlott, vilka regler gäller då för gående, cyklister och bilister? Vad kallas en sådan passage?

 

Svar:

Hej!

Jag har nog aldrig sett en sådan konstruktion. Eftersom du frågar så antar jag att den finns på riktigt? Du skriver att de har fräst bort linjerna för övergångsstället, men hur är det med vägmärkena för detsamma, finns de kvar? Ett övergångsställe kan nämligen finnas med antingen linjer eller vägmärke eller både ock. Finns vägmärkena för övergångsställe kvar så gäller de vanliga trafikreglerna vid passage av övergångsställe, men utan vare sig det ena eller det andra har den förvandlats till ett slags gångpassage. Vid gångpassage gäller ömsesidigt samspel mellan gående och fordonsförare. Fordonsförare har dock inte väjningsplikt enligt lag vid en gångpassage. Då grindarna går omlott så har det satts upp för att förhindra att (förmodligen) cyklister kommer ut för snabbt i gatan så att bilister inte hinner stanna i tid.

Du får gärna skicka in bilder på platsen!

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *