Vad kan jag göra för att få hastighetsbegränsningen sänkt?

— by

Fråga:

Hej!

Ang. 40 km skyltar mitt inne i ett mindre by samhälle Alsterbro, som även är genomfartsled på väg 125. Vi bor i en fastighet intill på höger sida om väg 125 österut precis strax innan en högerkurva intill centrum av byn. strax efter kurvan till höger finns en bilutfart + en cykel och gångutväg för skolbarnen, och det är avsmalnande strax innan utfarten. Trots detta så kör timmerbilar, lastbilar och personbilar i hög fart i minst 60-80 km. eller t.o.m. mer utan att överdriva det jag skriver, snarare tvärtom! Högst 20% kör med respekt för boende och utfart o.s.v. Det har varit nära att bli påkörd vid utfarten av lastbilar och timmerbilar några ggr.

Vi vore tacksamma för stöd och åtgärder innan olyckan är framme?

 

Svar:

Hej!

Här är mitt råd angående att få hastighetsbegränsningen sänkt..
Det enda jag kan göra är att be dig kontakta dem som är ansvariga för vägen. Vi har ingen möjlighet att göra något konkret. Då väg 125 är statlig väg ska du kontakta Trafikverket om du vill försöka få till stånd en annan utformning av trafikmiljön. När det gäller hastighetsöverträdelser ska du vända dig till polisen då det är de som har till uppgift att lagföra lagöverträdare.

När du skriver att hastigheten är satt till 40 km/h och att vägen är avsmalnad så verkar det ändå som att väghållaren (Trafikverket) ändå har vidtagit åtgärder för att få ned hastigheterna. Sedan upp till enskild förare att respektera de omständigheter som råder på varje plats och anpassa sin körning därefter. Förmodligen finns här en konflikt mellan trafiksäkerhetshöjande åtgärder och framkomlighet. Trafikverket kanske har bedömt att det inte är möjligt att göra andra fysiska ingrepp än vad som redan är gjort och samtidigt bibehålla acceptabel framkomlighet för den motordrivna trafiken. Kontakta polisen och uppmärksamma dem på att det är ständiga överträdelser av gällande hastighet. Kontakta även Trafikverket för att driva på frågan om eventuella ingrepp i trafikmiljön. Du kan även kontakta och ta hjälp av kommunen för att uppmärksamma dem på problemet.

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *