Får jag köra om till höger på 110 väg?

— by

Fråga:

Hej, Min fråga gäller om man får köra om till höger på 110 väg på motorväg med 3 eller fler filer. Alltså inte omkörning. Bilen i filen vänster om mig (oftast i mittfilen på 3-filsväg) håller en hastighet som ligger betydligt under stipulerade 110 km/h. Har jag rätt att köra förbi när jag ligger i en hastighet inom 110?

Jag kör således inte om utan förbi och fortsätter i min fil.

Tacksam för ett vettigt svar

 

Svar:

Hej!

Köra om till höger på 110 väg?
Jag vet inte om du klassar detta som ett vettigt svar eller inte, men detta är det enda svar du kan få som är i linje med gällande trafikförordning. Omkörning ska alltid ske till vänster om det fordon du vill köra om. I hastigheter på 70 km/h och därunder så räknas det inte som omkörning utan som passerande av ett annat fordon. Jag kommer att klippa in några stycken från trafikförordningen här nedan som ger dig ett underlag för hur och när du får eller inte får köra om/passera på vänster respektive höger sida.

2 Kap

7 § 4 stycket ”På en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre och körbanan har minst två körfält för trafik i samma riktning som anges med vägmarkering, får förare använda det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden”

31 §Omkörning skall ske till vänster utom i de fall som avses i 7 § fjärde stycket (ovan). Omkörning skall dock ske till höger när föraren av det framförvarande fordonet svänger till vänster eller tydligt förbereder en sådan sväng.”

41 § ”I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält
1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält,
2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller
3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.”

9 § 2 stycket ”Om en körbana har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfälten, får endast den förare som färdas i körfältet längst till höger byta körfält. Annan förare får dock byta körfält om föraren skall stanna eller parkera, eller om det behövs för att fordonet skall vara placerat i ett lämpligt körfält när det närmar sig en korsning.”

Stycket ovan är något som ofta bryts mot då det finns flera körfält i samma färdriktning (t.ex. på E4 genom Stockholm). Där ser man ofta förare köra om på fel sida, d.v.s. höger sida. Det är bäst att tillägga: Den som kör överdrivet sakta i mittenkörfältet gör också fel då: ”En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning” 3 Kap 16 § trafikförordningen.

Det är inte heller tillåtet att stadigt och utan goda skäl hålla placering i det mittersta körfältet: ”Vid färd på väg skall fordon föras i det körfält som är längst till höger i färdriktningen och som är avsett för fordonet.” 3 Kap 7 § trafikförordningen.

Men bara för att andra gör fel så får inte du och jag också göra fel och bryta mot trafikreglerna. Två fel gör inte ett rätt!

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *