Försäkringsbolag, domstol och vållande 2008

 


Forum, Försäkringsbolag, domstol och vållande 2008

December 2008


2008-12-11
Namn Lennart Rosén
Inkom 00:37
Ämne Jag har läst din beskrivning om den svarta lådan


Jag har läst din beskrivning om den svarta lådan och jag tycker att den ska användas för vid tveksamheter i skuldfrågan. Vetskapen om att den finns kan ju ha en betydelse för hur olyckan har gått till bör medföra att allt fler kommer att köra lugnare.

Tack för mig.

Med vänlig hälsning

Lennart Rosén 

 


Augusti 2008


 

2008-08-20
Namn Sven Gustavsson
Inkom 18:46
Ämne Hur kan det komma sig?

 

Hur kan det komma sig att en förare som ligger i fel fil är skyldig endast till femtio procent. Olyckan hade förmodligen inte inträffat om föraren legat i rätt fil, eller?

 


Juli 2008


 

2008-07-19
Namn Jonathan
Inkom 20:25
Ämne Fint sätt att tjena pengar på.

Visst är det märkligt. Fint sätt att tjena pengar på.

 


 

2008-07-13
Namn Ernst
Ämne Försäkringsnämndens beslut

 

Försäkringsnämnden åberopar i ärende N 454/07 Bil (2008-03-28) trafikförordningens (TrF) 3 kap 25 § och anser att den som ska lämna en cirkulationsplats ska iaktta samma regel som gäller vid högersväng i vägkorsning d.v.s. – lämna cirkulationen från höger körfält.

Här hänvisar Försäkringsnämnden till regler för placering för högersväng i vägkorsning trots att samma 25 § säger att om vid färd rakt fram i en vägkorsning får förare använda lämpligt körfält.

I den aktuella cirkulationen finns anvisningar visande rakt fram i både höger och vänster körfält. Föraren följde anvisningarna när han färdades i det vänstra körfältet då han vid nästa korsning avsåg att svänga till vänster.

”Beträffande motparten finner nämnden att denne inte följde de anvisningar, som finns vid infarten från Lövstavägen”. Motpartens placering i det högra körfältet för vänstersväng ”medverkade därför också till sammanstötningens uppkomst”.

Försäkringsnämndens ställningstagande är i allra högst grad anmärkningsvärt – i ett sammanhang hänvisar nämnden till trafikförordningen (TrF) – trafikregler för placering i vägkorsning med flera körfält, för att i nästa mening ignorera TrF genom att anse den part som följt anvisningarna vållande e till femtio procent.

NOT. Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln – trafikförordningen >>


Se Försäkringsnämndens beslut >>

 2008-07-02

Namn Johan
Inkom 08:35
Ämne Varför ger du dig inte?

Varför ger du dig inte? Du kan inte slås mot myndigheter glöm inte att du är den lille mannen mot Goliat. Trots allt beundrar jag dig för dina krav för bättre trafiksäkerhet en trafiksäkerhet som Vägverket och domstolar inte kan leva upp till.

VART ÄR VI PÅ VÄG – I ALLA FALL INTE MOT 0-visionen.

 


April 2008


2008-04-17
Namn ???
Inkom 22:10
Ämne lagen och fortkörning

 

hej jag blev stopad av polisen,polisen sa till mej att jag hade kört fort,men då ville jag se bevis,men han blev rasande och tog korted från mej, utan förklarin,men jag skrev inte på något delgivning och körde tills jag fick en brev från länstyrelsen som sa att jag hade kör för fort på 70 väg med 103 kilometer i timen,och min körkort hade blivit återkallad en månad,jag skrev till baka och krävde att de skulle komma med bevis.men dom hade inget sådan och trode på polis manen.så min körkort blev omhänder tagen.då överklagade jag till länsrätten.det tog 20 dagar inan jag fick svar.att jag skulle få tillbaka min körkort omgående till baka för det fans inget bevis.så jag blev glad.så min fråga hur kan länstyrelsen bara tro på polisen utan något bevis.och varför blir vi aldrig troda..förut trode jag på lagen men nu ???????..så de jag vill på stå lita inte lagen så ofta.för lagen kan tolkas hur som helst.

 


Mars 2008


2008-03-03
Namn Mattias
Inkom 12:44

Ämne Följdfråga

 

kommentar:
Om man ska se cirkulationsplatsen som en korsning så måste ju i så fall bil B (vänster fil) ändå byta fil innan den kan svänga höger och då gäller både försiktighet och väjningsplikt på grund av filbytet (vilket jag exemplifierade i det andra inlägget om påkörningen).

Den enda cirkulationsplatsen där jag kan förstå att man inte ”får” fortsätta runt rondellen fast man ligger i högerfil är den typen där filerna är lagda i ”spiral” så att man automatiskt följer med ut i nästa avfart om man inte ”håller kvar” längs innerkanten. Den typen har jag sett exakt två av i mina irrfärder på sveriges vägar och dessa lär ju bli skoj med snö på…

Enfiliga cirkulationsplatser är ju aldrig något problem med eftersom man ju aldrig är mer än en bil i bredd men jag förstår ändå inte varför bil A inte ska kunna anses som (åtminstone delvis) vållande i och med att det ju per definition alltid blir ett filbyte (= väjningsplikt) för att den ska kunna köra ut ur cirkulationen?

/Hjelbe

Besvarat 2008-03-04 11:36

Hej Mattias,

Tack för ditt mail.

Det är inspirerande att fler är med i diskussionen.

Ja, som du redan har märkt är detta med att köra i cirkulationsplats rätt invecklat.

Så till din följdfråga/-kommentar:


Vi tar omkörning – på väg.

Helt riktigt som du påpekar får man sedan ett antal år köra om på höger sida vid hastigheter upp till 70 km/h – men med ett undantag – för att detta ska vara tillåtet ska en vägmarkering finnas mellan fordonen enligt 3 kap 7§ (Trafikförordningen SFS 1998:1276) (Detta undantag har inte tydliggjorts för allmänheten – utan kommer ofta som en överraskning för många).

I den aktuella situationen saknades vägmarkering och föraren av bil A har, i och med att de båda körde in i cirkulationen samtidigt, med den längre vägsträckan kört om föraren av bil B.

Placering före vägkorsning.

Om vi betraktar cirkulationen som en vägkorsning hade olyckan förmodligen aldrig inträffat av följande skäl: Då platsen saknar anvisningar körfältspilar etc. är föraren av bil A skyldig att placera sitt fordon längst till vänster för vänstersväng d.v.s. i det vänstra körfältet (Trafikförordningen SFS 1998:1276 kap 25§ och 26§ 3: dje stycket).

Vilket innebär att föraren av bil B antagligen legat bakom eller framför bil A – då i samma körfält – när de körde in i korsningen.

Jag hoppas att jag klargjort förståligt.

Ha de bra.

/Ernst

 


Februari 2008


2008-02-10
Namn Ernst
Ämne Förtydligande..
svar till Mattias Hjelbe

 

Tack för ditt engagemang. Jag hoppas att du har överseende med väntan på svar.

Du har helt rätt i att körfältsbyte kräver ”- blinkers + försiktighet + ev. väjningsplikt”

Låt mig nu förklara. Då vägverkets personal har olika uppfattningar om hur man bör köra i en cirkulationsplats och dessutom gör gällande att den ibland är en vägkorsning för att nästa gång vara en egen väg se…

(tyvärr saknas denna sida.)


Då är det inte svårt att förstå att detta leder till missförstånd.

Den aktuella situationen:

Eftersom båda förarna samtidigt körde in i cirkulationen gäller följande:

Föraren av bil A (höger körfält) färdas en längre sträcka eftersom denne färdas i yttervarv – om cirkulationsplatsen då betraktas som ”en egen väg” – får förare A inte köra om enligt 3 kap 7 § eftersom vägmarkering saknas i körbanan.

Om å andra sidan om cirkulationsplatsen ska betraktas som en vägkorsning är 3 kap 25 och 26 § 3:dje stycket tillämpliga.

Hoppas att detta har förtydligat och kör försiktigt. Om det fortfarande är något som är oklart kan du, om du så vill, skicka e- post.

 


2008-02-04
Namn Mattias Hjelbe
Inkom 10:19
Ämne Förtydligande..

 

Min hänvisning till Kap3 §7 var ju naturligtvis kopplat till frågan där olika trafiksituationer ställdes mot varandra (vanlig väg kontra korsning). Jag läste faktiskt inte vtk 3 kap. §43 men den pekar ju just på det jag nämnde i slutet av mitt förra inlägg att filbyte inte får göras utan ”försiktighet”. Jag har själv blivit påkörd bakifrån men blivit ålagd skulden p.g.a av att jag bytte fil 50m före påkörningen.

Hastigheten på den aktuella sträckan var sådan att bakomvarande bil inte kunde anses hinna reagera och därför var det mitt fel trots att de flesta ansåg att det var självklart att det var den andres fel eftersom påkörning bakifrån av ”alla” anses som den andres fel…. Filbyte och vänstersväng – Farliga saker

 


 


2008-02-04
Namn Mattias Hjelbe
Inkom 10:12
Ämne Undran ang. ”Omkörning till höger”

 

Jag förstår inte vad du menar Ernst när du påstår att man inte får ”köra om” i höger körfält? I länken du hänvisar till står det i Kap3 (måste du oxå ha menat) §7 4:e stycket att man ”…får välja det körfält som är lämpligast för den fortsatta färden…”. Om då inte skyltar påbjuder enbart vänster körfält för att fortsätta runt rondellen vad är det då som gör omkörningen olaglig?

Och visst är det ju så att man i en ”korsning” ska hålla sig i en vänsterfil om man ska till vänster, men då kan man ju inte, av samma anledning, välja vänster fil när man egentligen ska till höger?! De flesta exempel jag sett ang. att det är så ”svårt” att köra i en ”rondell” är just att ”A körde i höger fil men fortsatte runt (till vänster)” och ”B körde i vänster fil och svängde vänster”. Om ”A” kör i fel fil så måste väl även ”B” göra detsamma och då är det väl inte orimligt att båda anses ha gjort fel?

Dock anser jag att hela resonemanget är märkligt och jag håller med om att vv har en stor skuld i frågan när man inte lyckas hålla en och samma ”linje” i frågan. Jag förstår nämligen inte hur man någonsin kan anse att en c.plats är en ”korsning” oavsett storlek. En c.plats är _alltid_ markerad med den blå skylten med vita (”rundade”) pilar och _alltid_ väjningsplikt-skylt. Det innebär att den som ska in i c.platsen alltid har väjningsplikt – alltid! Om det inte finns skyltat explicit med påbjuden körrikitning (filval) innan så gäller de vanliga reglerna vid filbyte – blinkers + försiktighet + ev. väjningsplikt.

Om det är en missuppfattning från min sida välkomnar en referens till den paragraf som motsäger min ”teori”

 


Inlägg andra år

2014 >>, 2013 >>2012 >>2011 >>2010 >>, 2009 >> 2007 >>2006 >>, 2005 >>,


 

 


Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.