Försäkringsbolag, domstol och vållande 2012


Forum, Försäkringsbolag, domstol och vållande 2012

December 2012 


2012-12-28
Namn Ulf Odelberg 
Inkom 12:27
Ämne Påkörning av buss som stannat på otillåten plats – vad gäller?

En av våra bussar körde på en annan buss bakifrån när dessa befann sig på accelerationssträcka upp på motorvägen mellan Göteborg o Borås.

Accelarationsträckan ingår enligt skyltning i motorvägen.

Framförvarande(påkörd buss) stannar plötsligt för att släppa av passagerare som ”glömt”att stiga av på tidigare hållplats.

Passagerare i vår buss (påkörande)skriker till och därigenom distraherar chauffören varvid han tittar i backspegeln. När blicken åter förs till vägbanan är det redan för sent. Kollisionen är ofrånkommlig.

Konklution:

Föraren av påkörd buss har stannat för att släppa av passagerare där absolut stoppförbud råder. Detta har medfört risk för passagerare samt två lättare personskador.

Påkörande chaufför har visserligen kört på bakifrån, vilket är graverande i sig, men framförvarandes beteende borde i någon form vara förmildrande !?

Hur bedömer man detta från försäkringsbolagets samt polisens sida ?


Svar::
Hej Ulf: Tack för din fråga.

Om ett annat fordon har stannat på otillåten plats (stoppförbud – påfart motorväg) fritar detta inte den påkörande bussens förare från sitt ansvar.

Frågan är om det finns förmildrande omständigheter.

Du påpekar att passagerarna ”skriker till”. Detta är knappast någon förmildrande omständighet till olyckans uppkomst. Utan ska nog ses som en indikation att förarens uppmärksamhet inte var koncentrerad på uppgiften att framföra bussen på ett betryggande sätt.

Förare stannar plötsligt i trafiken av olika anledningar, motorhaveri, punktering, listan kan göras lång. Därför kan endast skärpt uppmärksamhet och tillräckligt avstånd till framförvarande hindra dessa typer av trafikolyckor.

Jag skulle bli förvånad om domstol finner någon förmildrande omständighet till förarens agerande med hänsyn till den beskrivning som du har lämnat.

/Ernst

 

 

 


 

2012-12-28
Namn Jonas 
Inkom 09:48
Ämne Påkörning av fordons förardörr på en parkeringsplats – vad gäller?

Hej jag har en fråga om man är på väg ut ur förardörren ur min bil som står inne i en parkeringsruta och ingen bil står i rutan bredvid till vänster och man blir påkörd av en bil som är på väg in för att parkera i rutan bredvid. Så hans kofångare kolliderar med kanten på min öppna dörr och bryter den framåt mot framskärmen.

Vem är skyldig till olyckan ?

Försäkringsbolaget säger att jag är det helt och hållet ? Därför att dom är 2 i sin bil som kör på mig som är ensam i min bil. För att det då finns ett vittne i deras bil ?

Polis kom till platsen dom frågade ut mig och dom andra 2 var för sig.Dom sa att det är upp till försäkringsbolagen att avgöra frågan.

Ställer mig frågande till varför det inte blir delat ansvar ???


Svar::
Hej Jonas Tack för din fråga.

Försäkringsbolagets bedömning är riktig.

Enligt trafikförordningen (50§) får inte ”fordons dörrar […] inte öppnas på sådant sätt att fara […] uppstår”

/Ernst

 

 

 


 

 

2012-12-18
Namn Lisa
Inkom 21:45
Ämne Gäller högerregeln?

 

Fråga: jag körde i en korsning där jag vet att vägen till höger är enkelriktad och ingen bil får köra där mot korsningen jag kör mot.

Det är stora snöhögar och jag kan inte se alls åt höger men kör sakta och tittar efter bilar rakt fram och åt vänster när en bil kör rätt in i mig från höger, mot enkelriktat.

Försäkringsbolaget meddelar att jag ska stå för 1/3 av kostnaden då han kom från höger och högerregeln gäller i korsningar. gäller högerregeln i en korsning där trafik inte får komma från höger?

Min fråga blir, hur kan jag behöva betala när jag inte brytit några regler?

eftersom att jag visste att de var enkelriktat åt höger så lag jag fokus åt de andra hållen pga snöhögarna så tittade jag noga åt de hållen som bilar får komma ifrån. Jag körde ca 10km/h.

Den andra föraren erkänner att han kört 20km/h och att han visste att vägen var enkelriktad och hade bråttom och därför inte uppmärksam.


Svar:
Hej Lisa Tack för din fråga.

I det här fallet kan man fundera på om försäkringsbolagets bedömning är riktig.

Enligt trafikförordningen § 18 står det När två fordons kurser skär varandra […] väjningsplikt mot det fordon som […] från höger.

Så gott är bedömningen helt riktig, men här finns anledningar att i invända mot försäkringsbolagets bedömning.

Det kan inte vara lagstiftarens mening att den som, i det här fallet, medvetet kör mot färdriktningen inte ensam får stå för ansvaret.

Jag skulle rekommendera dig att skriva till försäkringsbolaget och be dem presentera ett domslut som ger stöd för deras bedömning.

Jag kan i varje fall inte hitta något relevant domslut.

/Ernst

 


 


2012-12-14
Namn Kari Mäkinen
Inkom 19:25
Ämne Täcker min halvförsäkring skadorna på min bil?

Hej

tappade kontrollen vid halt väglag och frontalkrockade.

Hastighetsgränsen var 80 och jag färdades i 65-70km/h och i en kurva tappade jag fästet.

Jag såg att mötande trafik var nära o försökte styra ned i diket men bilen snurrade ett varv och frontalkrockade.

Kan jag få ersättning på min halvförsäkring?


Svar:
Hej Kari! Tack för din fråga.

Tyvärr inte. Endast en vagnskadeförsäkring täcker kostnaderna.

/Ernst

 

 


 

 

2012-12-11
Namn Hassoni
Inkom 12:15
Ämne Väjningsplikt i T-korsning – vems fel?

Hej,
Jag har en fråga om omkörning vid en T-korsning då jag kommer ut från väjningsplikt.

Jag åker på Tenstastråket ner mot Tenstavägen, med mig i passagerarsätet har jag min bror. Ska svänga ut till vänster på Tenstavägen, tittar på vänstersida där kommer det 2 bilar, en taxibil och vittnets bil.

Taxibilen slår på blinkers och då tittar jag mot höger, där kommer ingen bil. Tittar en gång till mot vänster och nu har taxibilen minst 15 meter innan han ska svänga in i Tensta, då fattar jag beslutet att åka ut då ingen bil kommer från höger sida och på vänster sida är det en bil som ska svänga in och jag har god tid på mig att svänga ut.

När jag är ute på min körbana och bara vänstra bak hjulet är kvar på den andra körbanan kör en bil om taxibilen och vittnets bil med fart och då får den syn på att jag är på min körbana och bromsar in hårt och kör in i vänster bak på min bil.

Försäkringen har tagit beslutet att jag är vållande till olyckan eftersom jag har väjningsplikt. Men om jag är ute på min körbana, får den andra bilen köra om 2 bilar vid en T-korsning i 50 km/h?


Svar:
Hej Hassoni! Tack för din fråga.

Först får jag ge dig en eloge för att du kontrollerar att det inte kommer någon trafik från höger. Det är ganska ovanligt men positivt eftersom väjningsplikten ska iakttas även mot trafik från höger.

I en vägkorsning där väjningsplikt råder är det tillåtet att köra om även om det är olämpligt. Vilken hastighet som råder saknar betydelse när det gäller väjningsregeln.

Försäkringsbolaget har gjort en korrekt bedömning i ditt fall på grund av att du brustit i kravet att lämna företräde åt trafiken från vänster.

I väjningsregeln ingår även kravet att du inte får hindra eller utgöra fara när du sedan ska fortsätta din färd. (Läs länken).

/Ernst

 

 


 


2012-12-11
Namn Mikaeil K
Inkom 08:17
Ämne Vems fel är det då?

hej jag hade olaglig parkarat min bil på en väg, då köra en bil rak in bak på min bil, jag var inte i bilan. han var spiritus påverkat. vems fel är det då


Svar:
Hej Mikaeil ! Tack för din fråga.

Den som kör på din bil måste anses som vållande till olyckan. Spritpåverkad är ju precis ingen förmildrande orsak.

Dock framgår det inte av beskrivningen av händelsen var du var parkerad – skymd kurva, backkrön etc. – om så skulle vara fallet blir du med all sannolikt medskyldig till olyckans uppkomst.

/Ernst 

 


 

2012-12-04
Namn Växjö
Inkom 19:37
Ämne Backning från tomt ut på vägen där en felparkerad bil står.

 

Hej,

Jag har en fråga om hur försäkringsbolagen ser på följande som just hänt min fru.

Vi bor på en villa-väg i tätbebyggt område där hon backade ut från vår uppfart in i en bil som var parkerad mitt för utfarten (på andra sidan vägen).

I princip anses den vållande alltid vara den som backar men jag läste också på nätet att det finns generella parkeringsbestämmelser där det är förbjudet att ”Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller på ett sådant sätt att in- och utfart till fastigheten försvåras.

Hur ser man på det?

Mvh

Växjö


Svar:
Hej Växjö! Tack för din fråga.

Det är helt riktigt att man inte får parkera på det sättet som du beskriver, men ansvaret ligger ändå på den som backar. Något domslut som motsäger ansvarskyldigheten kan jag inte finna.

/Ernst

 


November 2012


 

2012-11-27
Namn Zandra
Inkom 19:53
Ämne Vems fel är det när någon backar?

Jag kör in på ett parkeringsområde och bilen framför kör in på en parkeringsficka på min högra sida.

Jag kör framåt och av okänd anledning backar bilen som just parkerat bakåt in i min högra sida av bilen.

Vems fel är detta??


Svar:
Hej Zandra! Tack för din fråga.

Backning får endast ske ”om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter ”. Det betyder i klartext att den som backar har väjningsplikt.

/Ernst 

 


 

 

2012-11-21
Namn Jessica Bäck
Inkom 11:15
Ämne Hinder bakom bilen vid backning?

Om jag ska backa ut från min p-plats där jag hyr, och en byggar har ställt av sin truck-gaffel på marken som inte syns i backspegel eller sidospeglar, vem bär ansvaret ?


Svar:
Hej Jessica! Tack för din fråga.

Du har skyldighet att kontrollera om det finns något hinder innan du backar.

/Ernst 

 


 


2012-11-16
Namn Daniel
Inkom 08:50
Ämne Vem gör fel vid backning när två backar samtidigt?

 

Vem gör fel om jag backar ut från
en skymd p-plats dvs att det står en stor bil på min högra sida (passagerarsidan), när jag backar ut kolliderar jag med en backande bil från höger så nära att jag inte ens är med bak hjulen utanför p-fickan,

jag hävdar att det är bådas fel då jag skall ha extra uppmärksamhet vid ut backning och att motparten är del skyldig då motparten backade i fel färdriktning.

Vems är felet?


Svar:
Hej Daniel! Tack för din fråga.

En kvistig fråga.

Min personliga uppfattning är att om bägge förarna backar är de också båda ansvariga.

Skulle vara intressant och få veta försäkringsbolagens bedömning.

Backning får endast ske om det kan ske ”utan fara eller hinder” för andra vägtrafikanter.

/Ernst

 


 


2012-11-04
Namn Joakim Ousbäck
Inkom 21:14
Ämne Vem gör fel vid backning?

Vem gör fel om jag ska backa ut på en parkering. Jag tittar noga bakåt i båda döda vinkeln samt backspegeln och när jag backar ut kommer en bil från höger i för hög fart och vi kör emot varandra.

Vem gör fel?


Svar:
Hej Joakim! Tack för din fråga.

Den som backar är ansvarig för händelsen.

Backning får endast ske om det kan ske ”utan fara eller hinder” för andra vägtrafikanter.

/Ernst

 

 


Oktober 2012


 

2012-10-19
Namn Örjan
Inkom 14:56
Ämne Påkörning av fordon på en parkeringsplats – vad gäller?

 

 

hej har en fråga om man är på väg ut ur en bil som står inne i en parkeringsruta och inga billar står i ruterna bredvid och man blir påkörd hans kofångare frontar dörramen och trycker den framåt

vem är skyldig till olyckan

försäkringsbolaget säger båda men jag står stilla inom min ruta


Svar:
Hej Örjan! Tack för din fråga.

Försäkringsbolagets bedömning är riktig.

Motparten som bevisligen har kör på din bil.

Du anses ha brustit i uppmärksamhet när du öppnat förardörren – ”för att undvika trafikolyckor […]iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.”

M.a.o. du bör ha förvissat dig om att ingen annan förare ska parkera i p-rutan bredvid dig innan du öppnat dörren.

Detta gäller inte om du kan göra gällande att du öppnat dörren så att den inte inkräktat något i den bredvidliggande p-rutan.

/Ernst

 2012-10-05
Namn Jocke
Inkom 21:43
Ämne Trafikolycka vems fel – vad gäller?

Hej har en fråga om vems fel? idag har en bil framför mig som gör en helt oplanerad vänster sväng! bilen framför hänger sig på bromsarna för o svänga vänster utan o ge tecken eller nått! jag har en bil på höger bakom mig som ligger rätt så nära ,

Jag blir tvungen att bromsa med full kraft o total krockar min front i förarens bil framför! ,,

vem bär ansvaret ?


Svar:
Hej Jocke! Tack för din fråga.

Det du beskriver är ett ganska vanligt uppträdande i den alltmer komplicerade trafiken.

Låt oss först reda ut vad som gäller för de olika förarna i tillämpliga delar.

1. Den bakomvarandes skyldigheter:

a) anpassa hastigheten efter de trafikförhållanden som råder

b) anpassa avståndet till framförvarande så att det inte uppstår risk för påkörning

c) ska kunna stanna på den del av vägen som kan överblickas

2. Den svängandes skyldigheter:

a) får inte svänga om det innebär fara för de bakomvarande

b) ska ha särskild uppmärksamhet på den bakomvarande trafiken

c) ska ge tecken i god tid före svängen

d) får inte plötsligt bromsa

Vems fel?

Om en förare kör in i framförvarande fordon innebär det normalt att denne ensam anses skyldig till olyckan.

I det här fallet bör, enligt min bedömning den plötsligt svängande föraren ha del i olyckans uppkomst.

Hur försäkringsbolaget kommer att behandla olyckshändelsen beror på dina och den andra förarens uppgifter hur olyckan har skett samt eventuella vittnen och deras uppgifter.

Återkom gärna när du vet hur ärendet har avgjorts.

/Ernst

 

 


Augusti 2012


 

2012-08-08
Namn Simon
Inkom 21:33
Ämne Vem har ansvaret vid vänstersväng?

 

Jag kör epa-traktor och kör 30 km på en 50 väg. Jag har för avsikt att svänga vänster och lägger ut blinkersen och placerar mig, ser en bil en bit bakom, bedömer att hastigheten på vägen är så låg och börjar min vänstersväng. Bilen bakom ´kör rakt in i bakskärmen och min förardörr.

´Föraren av den andra bilen hävdar att felet är mitt och att en n regler kommit i år att det är alltid den som svänger som är skyldig.? Jag i min tur anser att han inte varit uppmärksam och påbörjat en omkörning fast jag skulle svänga.

Dessutom anser jag att han måste ökat hastigheten ganska mycket för att hinna upp och in i mig.


Svar:
Hej Simon! Tack för din fråga.

Någon ny regel har inte tillkommit i år som belyser att ansvarsskyldigheten helt ligger på den svängande fordonets förare.

Ditt ansvar : Däremot finns det en regel som säger att om man svänger till vänster i en vägkorsning ska det ”ske utan fara eller onödigt hinder […] som färdas i samma riktning. Och att ”särskild uppmärksamhet skall riktas på den bakomvarande trafiken”.

Den andre förares ansvar: Vad man här har att ta hänsyn till är att,

1, ”En förare får köra om endast om det kan ske utan fara.

2, Och att den bakomvarande inte får köra om ”till vänster […] framförvarande fordon givit tecken […] föra sitt fordon till vänster”.

3, Det framgår inte av din beskrivelse över händelseförloppet om det är en vägkorsning till vänster som du är på väg till eller inte. Om det är en vägkorsning råder det förbud att köra om till vänster såvida du inte kör på en huvudled eller att korsande trafiken har väjningsplikt.

Mitt tips är att du, om du inte redan gjort det, kontaktar ditt försäkringsbolag och hör dig för om ansvarsfrågan.

/Ernst

 


Juli 2012


 


2012-07-11
Namn Mikael Engman
Inkom 20:59
Ämne Vad gäller när man lämnar en parkeringsficka?

Från försäkringsbolaget: När man lämnar parkeringficka eller liknande, där utfartsregeln gäller, måste man lämna all trafik företräde.

Vi ifrågasätter: Räknas diagonal körning snett bakifrån vänster över p-fickor på ett p-område helt utanför körbanan enbart i syfte att vinna körsträcka, helt utan syfte att finna p-plats, giltig som trafik ?

Har man skyldighet att utesluta att någon kommer snett bakifrån över område med p-fickor innan man lämnar sin egen p-ficka? Har någon referens på ngt liknande?


Svar:
Hej Mikael!

Tack för din fråga.

Det framgår inte av din fråga om du ska köra eller backa ut från parkeringsfickan.

Om du avser att backa ut ligger ansvaret på dig.

På parkeringsplatser gäller högerregeln om du lämnar en parkeringsficka som är anlagd på platsen inne på en parkeringsplats
torde högerregeln gälla.

Försäkringsbolagets motivering att utfartsregeln gäller borde inte vara tillämpningsbar i detta fall eftersom parkeringsrutan är belägen på parkeringsplatsen.

Mitt råd är att du överklagar beslutet och be försäkringsbolaget ompröva beslutet och ställ frågan vad de har grundat sitt beslut på – efterfråga gärna en hänvisning till en eventuellt tidigare dom.

Tyvärr kan jag inte finna något rättsfall om detta.

/Ernst 

 


Januari 2012


2012-01-24
Namn Per Werelius
Inkom 12:12
Ämne Vem är vållande när två körfält blir ett?

 

Hej,

Jag var med om en mindre kollision för ett tag sedan då jag efter blev bedömd som vållande. Mitt försäkringsbolag hävdar att det är p.g.a. att jag felaktigt har förflyttat mitt fordon i sidled.

Jag har dock inte fått någon förklaring av försäkringsbolaget till hur jag skulle kunnat agera annorlunda i situationen.

Jag undrar därför om ni kan förklara varför jag är vållande och hur jag skulle kunnat agera annorlunda.

Förloppet (se bild o text nedan):

Jag (bil A) och den andre föraren (bil B) kommer körandes i var sitt körfält. Det är fullt med bilar både framför och bakom oss och hastigheten är ca. 30 km/h.

Då körfälten slutar så befinner jag mig snett framför den andre föraren. Efter ca. 50 meter har vägen smalnat av (från bägge håll) till den grad att den inte längre rymmer 2 bilar i bredd, varvid vi kolliderar (hans framskärm mot min bakskärm). Föraren i bil B fortsätter i detta läge med att köra om mig på min högra sida.

Vid kollisionstillfället befann jag mig ca. en halvmeter ifrån den heldragna linjen till motgående körfält.

Hur kan jag som framförvarande bil bli vållande till kollisionen?

Är det alltid så att vänster körfält går in i höger även om det inte finns några körfältsmarkeringar och vägen smalnar av från bägge håll?

Har en bakomvarande bil inga skyldigheter att anpassa sig till den nya situationen?

M.v.h.
// Per


Svar
: Hej Per!

Tack för din fråga och den illustrerande bilden.

I det här fallet borde det finnas en anvisning som visar att de två körfälten går samman.

Du skriver ”Efter ca. 50 meter har vägen smalnat av (från bägge håll) […] (hans framskärm mot min bakskärm).” Är det inte så att bara det vänstra som smalnar av?

Ett körfält är det även om vägmarkering saknas. Ett körfält om det är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon.

Föraren i bil B har skyldighet – omkörning på höger sida är inte tillåten när vägmarkering saknas. Vidare har föraren inte visat hänsyn enligt trafikförordningen 1998: 1276 3 kap. 44 § (2007:447)


Skiss över avsmalnande väg
 
”Om två körfält löper samman till ett skall förarna under ömsesidig hänsyn anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman.”

trafikförordningen 1998: 1276 3 kap. 44 § >>


I det här fallet smalnar det vänstra körfältet av – vilket innebär att förare (du) som befinner sig i det vänstra körfältet gör en förflyttning i sidled och du är då skyldig att ge tecken för att visa din avsikt. Det framgår inte av din beskrivning att du har gett tecken och förmodligen är det en orsak till att försäkringsbolaget har dömt till den andre förarens förmån.

Händelseförloppet är inte ovanligt och utgången kan om hjälpsamhet finns oftast lösas utan konflikt. Enligt min bedömning borde även föraren av bil B ha delat på ansvaret.

/Ernst

 


Inlägg andra år

2014 >>, 2013 >>2011 >>2010 >>2009 >>2008 >> 2007 >>2006 >>,Denna sidan är ursprungligen skapad av Ernst Donlemar. Sidan är omarbetad av Martin Nilsson för att få en bättre responsivitet på mobiltelefoner. Om någon del av materialet mot förmodan skulle visa sig vara felaktigt beror detta på misstag i omarbetningsprocessen och inte på bristande kunskap från Ernst. Rapportera gärna om ni upptäcker något fel! Vi friskriver oss från eventuella följder felaktigt material kan medföra.