Gäller ”varannan vid sammanvävning fortfarande”? Vägmärke E15


Fråga:

Finns texten ”Varannan vid sammanvävning fortfarande”?

 

 

Svar:

Hej!

Nej, ordet ”varannan” finns inte med när det gäller vägmärke E15 – Sammanvävning.

Så här säger Vägmärkesförordningen:

Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen.VMF 2007:090 2 kap 12 §

Om ordet varannan fanns med så skulle samspelet och det situationsanpassade sättet att köra i dessa situationer riskera att försvinna, då många skulle kräva sin rättighet till varannan bil.

 

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


Rune Wahlin

Tidigare trafikinspektör på Trafikverket Förarprov i Uppsala. Numera anställd som trafikingenjör på Sala kommun. Driver Uppkörningsbloggen sedan mars 2016. Där skriver jag om trafik, körkort, trafikregler och körprov. http://www.uppkorningblog.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.