Gäller ”varannan vid sammanvävning fortfarande”? Vägmärke E15

— by

Fråga:

Finns texten ”Varannan vid sammanvävning fortfarande”?

 

 

Svar:

Hej!

Nej, ordet ”varannan” finns inte med när det gäller vägmärke E15 – Sammanvävning.

Så här säger Vägmärkesförordningen:

Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen.VMF 2007:090 2 kap 12 §

Om ordet varannan fanns med så skulle samspelet och det situationsanpassade sättet att köra i dessa situationer riskera att försvinna, då många skulle kräva sin rättighet till varannan bil.

 

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *