Parkering. Vad är gatumark och tomtmark?

— by

Fråga:

Hur vet jag om skylt P-förbud avser offentlig mark eller privat mark. Måste privat markägare upplysa om att privat mark gäller? Privat mark – vem bestämmer om regler, markägaren eller det P-bolag som fått i uppgift att övervaka parkering? Gäller tillstånd för handikapparkering på privat mark?

 

Svar:

Hej!

Det är egentligen ganska enkelt att hålla isär parkeringar på gatumark och tomtmark när man väl förstått hur (precis om med allt annat 🙂

För att åskådliggöra detta tog jag hjälp av Mölndals Parkering. Där fann jag ett bra och tydligt exempel på vad skillnaden är och hur man ser den. De får lite gratisreklam här på Trafiksäkerhet.se. Bilderna i detta inlägg är lånade från Mölndals Parkering.

tomtmark
Här ovan ser ni fyra olika bilder. De två paren till vänster sitter på gatumark, medan de två paren till höger är placerade på tomtmark.

 

Skillnaden mellan gatumark och tomtmark

Gatumark är alla våra gator, torg och annan offentlig mark. Parkeringsupplåtelsen sker enligt den offentligrättsliga lagstiftningen. På gatumark beivras felaktiga uppställningar med felparkeringsavgift.

Tomtmark är alla fastigheter och kan ha både privata, kommunala eller andra ägare. Upplåtelsen av parkeringen sker här på civilrättslig grund. På tomtmark beivras felaktiga uppställningar med kontrollavgift.

Ett enkel sätt att se skillnad på gatumark och tomtmark beträffande parkeringsbestämmelser är att det på tomtmark alltid finns en tilläggstavla som anger vem som är ansvarig.”

Texten ovan är hämtas från www.molndalsparkering.se

När det gäller vägmärken och hur de får se ut kan det även där finnas en skillnad. en skillnaden består i att de privata (tomtmark) inte är lika starkt bundna till att följa Vägmärkesförordning såsom t.ex. kommunerna (gatumark) är. På tomtmark får även markägare/fastighetsägare sätta upp i stort vilka regler som helst. Generellt ska dock ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad (tillstånd för handikapparkering) gälla även på tomtmark. Ansvarig bör annars tydligt redogöra för om det är särskilda regler gäller på platsen/området.

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *