Högerregeln/krock. Har försäkringsbolaget gjort rätt??

— by

Fråga:

Har försäkringsbolag verkligen rätt att bedöma att jag vållat en trafikolycka även om det är min motpart som missat att lämna företräde? Volvia har sagt till mej att jag är ansvarig till 50% för två kollisioner som skedde i maj 2016. Två av Volvias försäkrade bilar körde in i en korsning där jag kom från höger och sålunda hade ”förkörsrätt”  enligt högerregeln samtidigt som jag, tydligen för att de inte anpassade sin körning så att de kunde stanna innan korsningen när jag var påväg in i korsningen som de ju skulle göra; i det ena fallet körde jag in i högersidan på motparten då han bara körde in och la sig i vägen framför mej, i det andra fallet blev jag påkörd av motparten från vänstersidan när jag svängde in och var tvärs över korsningen. Men trots att Volvia vet att deras försäkringstagare inte tillämpat den gällande högerregeln, bedömer de att de bara ska stå för halva ansvaret, inte hela. Har de verkligen rätt att bedöma så? Trafikjuristen, och trafikspecialisterna på juristbyrån Försäkringsjuristerna Stockholm är inte heller nöjda med Volvias vållandebedömningar.

 

Svar:

Hej!

Det är alltid svårt att ge uttömmande svar då man endast har en kort text att förhålla sig till. Men man kan alltid ge ett generellt svar. Grundläggande är att den som kommer från vänster har väjningsplikt ”När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger,” (utom om särskilda fall, 21-23 §§)  Trafikförordningen 3 kap 18 § a . Kristallklart! Eller? Ett mynt har som bekant två sidor och detta gäller även de grundläggande trafikreglerna. Även om jag, som närmar mig en korsning där högerregeln gäller, vet att den anslutande eller korsande trafiken har väjningsplikt, så måste jag ändå ha beredskap för vad som händer eller kan hända i korsningen.

I trafikförordningen 3 kap 14 §  kan vi även läsa: ”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.”

När vi läser den 14 § ser vi att det även finns ett ansvar hos den förare som inte har väjningsplikt enligt högerregeln, att ha tillräcklig beredskap och tillräckligt låg hastighet för att kunna stanna om situationen kräver det. Det kan vara så att Volvia har bedömt det som så, att situationerna kunde ha undvikits om du hade haft en bättre beredskap på vad som var på väg att ske. Det kan vara därför de gav ett delat ansvar för att olyckorna skedde. Dina motparter hålls ansvariga för att inte ha tillämpat högerregeln och du för att du inte hade en tillräcklig beredskap och en tillräckligt anpassad hastighet under de specifika omständigheterna.

Tänk på att det inte finns något som heter ”förkörsrätt” utan bara väjningsplikt. Vi som fordonsförare har alltså aldrig rätt att köra, enligt trafikförordningen, utan endast skyldighet att väja. Däri ligger en väsentlig skillnad.

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *