Körprovet. Är körprovet rätt utformat idag?

— by

Ett resonemang om dagens upplägg, dess konsekvenser samt förslag på ändringar

Hur ska en tidspressad trafikinspektör förväntas uppfatta eller ta hänsyn till de signaler som aspiranten skickar ut och kunna tolka dem rätt? Jag är övertygad om att här ligger många orsaker till att det då och då uppstår s.k. dålig kemi mellan inspektören och aspiranten.

 

Vid endast ett tillfälle och under maximalt 35 minuter, ska en trafikinspektör anställd vid Trafikverket Förarprov, kunna avgöra om en körkortsaspirant är färdig för att vara innehavare av ett körkort för behörighet B. Under dessa 35 minuter ska dessutom minst två av manöverproven; backning, parkering, vändning, start i lutning eller effektiv bromsning hinnas med. Backning är ett moment som alltid ska ingå. Även vid ett omprov. För att effektivisera och därmed vinna tid, försöker många inspektörer slå två flugor i samma smäll, genom att t.ex. be aspiranten parkera eller vända och i samma veva få till en backning. Detta lyckas inte alltid därför att aspiranten kan ha egna idéer om hur saker och ting ska gå till. Då kan ett manöverprov, tänkt att vinna tid, istället ta extra tid i anspråk och då blir det än mindre tid över till resterande körning.

Är det rimligt att förvänta sig en tillräckligt god utvärdering av någons köregenskaper på så kort tid som 35 minuter? Innan jag resonerar vidare i ämnet ska jag bara backa tillbaka lite, så att ni får en inblick i hur trafikinspektörens arbetsdag ser ut.

Inspektören börjar arbeta kl. 08.00 på morgonen och slutar kl. 16.30 (variationer kan förstås förekomma). Det första körprovet startar oftast ca kl. 08.10 eller kl. 08.15. Dessförinnan ska provbilen hämtas från garage eller parkering och köras fram till provets startplats. Handdatorn (där dagens aspiranter är listade och där protokollen finns) ska startas upp. Trafikinspektören ska också hinna gå igenom dagens kunder så att där inte finns risk för någon jävsituation, d.v.s. att det inte rör sig om bästa kompisens barn eller liknande. Då måste trafikinspektören ge besked om detta till sin kontorschef som måste flytta om proven för att jävsituationen ska kunna undvikas. Denna kontroll kan med fördel göras redan dagen innan, men för att vara på säkra sidan måste det även göras igen samma morgon, då det ofta sker ombokningar efter arbetstid. När detta sedan är gjort ska det första körprovet för dagen ut. De flesta inspektörer hämtar provbilen och startar upp sin handdator före arbetsdagens egentliga början, för att hinna med och för att slippa vara sent ute till det första körprovet.

Ett körprov är sedan satt till att ta maximalt 45 minuter, inklusive identitetskontroll, inledning och säkerhetskontroll. Sedan ska aspiranten få tid att ställa in sin körställning och ställa eventuella frågor om körningen innan det bär av ut i trafiken. Trafikinspektören utför nio stycken körprov om dagen och har 30 minuters lunch. Som ni förstår finns det inget utrymme för avvikelser i schemat. När sådana ändå sker; aspiranten kommer sent till körprovet, har glömt sin id-handling, har mer eller mindre panik (jag har mötte aspiranter som hyperventilerade när de dök upp för sitt körprov), så blir hela förmiddagen, ja ibland större delen av arbetsdagens schema rubbat. Trots att dessa saker inträffar på mer eller mindre daglig basis så ska alla nio körproven hinnas med och helst på utsatt tid. Det innebär alltså att trafikinspektören kan ha en stark stress inombords när körprovet ska sätta igång. Denna stress kan orsaka att aspiranten inte ges den tid vederbörande skulle behöva för att bli redo för körningen. För att vinna tid händer det att inspektörer tar vissa genvägar både vad gäller själva inledningen av körprovet och säkerhetskontrollen. Vid avvikelser i schemat är något annat inte möjligt om det ska gå att utföra sina nio körprov inom någorlunda utsatt tid.

Vad säger ni om detta?
Känns det som ett bra upplägg och en säker grund för en bra bedömning? Nu ska jag inte såga hela upplägget jäms med marken. För många gånger fungerar det bra – när aspiranten är i tid, har allting med sig och är väl förberedd för situationen, har kört en bil liknande provbilen innan, inte har för många frågor, inte är för nervös eller omständlig och om det inte är snö över hela bilen. När någon av dessa avvikelser inträffar måste trafikinspektören försöka vinna tillbaka förlorad tid. Om inte så blir hen sen till nästa körprov och sedan till nästa o.s.v., o.s.v. Denna tid kan vinnas tillbaka vid t.ex. inledningen (hoppa över allt som inte är absolut nödvändigt – detta är mycket vanligt vid omprov) säkerhetskontrollen (en snabb en då), genom att det ofta uppskattade småpratet innan körningen stryks helt eller hålls nere till ett minimum, eller genom att den körslinga man tänkt sig blir förändrad och förenklad. När jag skriver förenklad så menar jag inte enklare. En framstressad slinga kan innebära ett svårare körprov. Vad trafikinspektören än väljer att ta bort eller minimera finns en risk för att det innebär negativa konsekvenser för aspiranten.

Stress leder ofta till att man fattar sämre beslut och får ett smalare synfält. Detta berör inte endast aspiranten och vad denne uppfattar ute i trafiken, utan även det som trafikinspektören bör uppfatta om aspirantens behov och mentala tillstånd vid det första mötet. Hur ska en tidspressad trafikinspektör förväntas uppfatta eller ta hänsyn till de signaler som aspiranten skickar ut och kunna tolka dem rätt? Jag är övertygad om att här ligger många orsaker till att det då och då uppstår s.k. dålig kemi mellan inspektören och aspiranten. Jag ska passa på att ge en stor eloge till mina forna kollegor inom Trafikverket Förarprov för det arbete de utför. Trots små marginaler och stor press utför de ett väldigt bra arbete. De gör ett väldigt bra jobb med tanke på de omständigheter under vilka en trafikinspektör arbetar.

För att ge denna text en lite vetenskaplig touch ska jag referera till en liten undersökning jag gjort om hur sex stycken trafikinspektörer upplever sin arbetssituation. Jag ställde samma frågor till alla sex.

  • Anser du att de 45 minuter som är avsatta till körprovet räcker?
  • Skulle du önska att det fanns mera tid?
  • Vill du ha färre körprov per dag för att får mer marginal och tid till kunden?

Detta är svaren jag fick.

Inspektör 1,

  • Nio körprov om dagen är katastrof! För min egen del är jag helt slut i huvudet redan vid lunch. Finns ingen tid för återhämtning. Jag känner mig ofokuserad och trött flera dagar i veckan.

Inspektör 2,

  • Tiden räcker till, men kontorets placering samt trafikmiljön kan göra att tiden blir knapp. Jag behöver inte mera tid mellan proven generellt.

Inspektör 3,

  • Det kan vara tufft att hinna kolla upp något på grund av tiden. Det är klart att vår arbetsmiljö (med det menar jag mer tid mellan proven) skulle bli bättre med färre prov.

Inspektör 4,

  • Jag vill INTE ha flera prov/dag! Snarare färre för att må bättre i arbetslivet. 45 minuter kan jag egentligen tycka räcker, gråzoner är jobbiga. (Min notering: med gråzoner avses körprov som är svårbedömda).

Inspektör 5,

  • Jag skulle föredra färre prov/dag med mer tid till varje kund. Framför allt för att gråzoner (se min notering till svar fem ovan) skulle minska. Min bedömning är att rättssäkerheten skulle kunna öka med mer tid till godo innan nästa kund.

Inspektör 6,

  • 45 min räcker för de flesta proven däremot blir det knappt om tid för vissa med språksvårigheter kan jag uppleva för att nå fram och skapa förståelse. Såklart skulle det vara bättre arbetsmiljö med nåt prov mindre per dag.

Men ska det verkligen se ut på detta sätt?
Ska Trafikverket låta denna situation fortgå? Dessutom är detta upplägg något som kommer uppifrån, från Trafikverket Förarprovs ledning. Många är de trafikinspektörer som genom åren framfört de synpunkter jag framför i detta inlägg. Så ledningen är inte okunniga om detta. Men när du är mitt uppe i ditt arbete så har du egentligen inte någon tid att klaga och dessutom så har du din anställning att tänka på. Nu när jag har gått vidare kan jag uttrycka mig annorlunda än då jag var anställd inom verket. Jag tror att jag för mångas talan när jag skriver om hur det verkligen är.

Vad borde då göras?
Schemat för trafikinspektörerna bör ändras så att det finns utrymme för det oplanerade. Anställ flera trafikinspektörer, reducera antalet körprov per inspektör och dag samt ändra så att det blir större tidsmarginal mellan körproven. Detta skulle gynna både inspektörerna och aspiranterna. Inspektörerna blir gladare, lugnare, mer harmoniska och kan ägna mer uppmärksamhet och tid åt aspiranten, så att denne ges de bästa möjliga förutsättningar för att göra sitt. Trafikinspektörerna behöver då inte leta genvägar i sitt arbetssätt för att få tid till det som deras arbete egentligen går ut på, nämligen att vara kundorienterade och att vistas ute i trafiken för skapa sig en känsla för aspirantens trafikduglighet. Initialt innebär dessa förslag ökade kostnader för Trafikverket, men i det långa loppet kommer det att leda till stora vinster för alla. Dessa vinster är inte endast av rent ekonomisk art utan består även i ökad trafiksäkerhet, nöjdare kunder och mer välmående personal.

 

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *