Krock vid omkörning av svängande fordon

— by

Fråga

Om vi befinner oss på en landsväg och förare A kör först som var en lastbil och förare B som var en personbil kör bakom och förare A saktar in på en raksträcka och blinkar vänster. Förare B missbedömer signalerna och gör en omkörning och förare A svänger vänster och kör in i förare B, vems fel är det?

 

 

Svar

Svårt att ge ett generellt svar för man måste bedöma det enskilda fallet. Min utgångspunkt är att båda förare har ett stort ansvar. Både vänstersväng och omkörning är typiskt farliga situationer.

Förare A

Den föraren måste ha uppmärksamhet bakåt. Det är förbjudet att svänga vänster om bakomvarande fordon har påbörjat omkörning. Det är även förbjudet att göra svängen om det inte kan ske utan fara.  Den föraren måste även ge tecken för att svänga i så pass god tid att bakomvarande förare har en rimlig chans att hinna uppfatta avsikten att svänga.

Förare B

Det är förbjudet att köra om ett fordon som har givit tecken för att svänga vänster. När fordonet framför saktar in kan det vara en förvarning att föraren tänker svänga eller stanna. Då finns det all anledning att vara vaksam även om det inte har givits något tecken.

Slutsats

En krock vid den beskrivna situationen kan bedömas som att förare A är ensam vållande om det kan bevisas att föraren svängde trots att denne hade observerat att en bil var på väg att köra om och kanske dessutom var för sen med att ge tecken för sväng. Ett annat alternativ är att B bedöms ensam vållande. Detta ifall det anses styrkt att A hade gjort allt rätt vid sin vänstersväng och att B gjorde en förbjuden omkörning. Slutligen har vi alternativet delat vållande när man anser att båda förare har brustit i lika mån. Försäkringsbolagen gör sin bedömning av vållandefrågan för att avgöra vilken försäkring som ska betala. Om polisen blir inkopplad görs bedömning om någon av de båda förarna eller båda har gjort sig skyldiga till trafikbrott. Ibland blir det svårt att fastställa exakt hur olyckan gått till. Förarnas berättelser kanske skiljer sig och det kanske inte heller finns vittnen.

Tomas Samuelsson

,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *