Vad betyder en ljusblå markering i vägbanan?

— by

Fråga:

Hej!

Jag har förgäves letat efter vad en ljusblå markering i vägbanan betyder. Det ser ut som ett övergångsställe men det finns inga skyltar om att det är ett sådant. Vad gäller för bilister?

 

Svar:

Hej!

Det du beskriver i din fråga låter i mina ögon som ett slags gångpassage. En gångpassage är inte att likna vid ett övergångsställe i egentlig mening, men det indikerar att det rör sig om en plats där gående ofta korsar gatan. Den ljusblå vägmarkering kan då vara ett lokalt grepp för att göra fordonsförare uppmärksamma på platsen. En fordonsförare har inte väjningsplikt vid en gångpassage, men ska alltid hålla en anpassad hastighet och vara beredd att stanna om trafiksituationen kräver det. Samspel är ett ledord vid passage av en gångpassage oavsett om du går över den eller om du korsar den med bil. Just i detta fall törs jag dock inte säga med säkerhet vad det rör sig om. Jag måste se hur det ser ut.

Förordningen om vägtrafikdefinitioner säger följande om Övergångsställe:

En del av en väg som är avsedd att användas
av gående för att korsa en körbana eller en
cykelbana och som anges med vägmarkering
eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat
om trafiken regleras med trafiksignaler eller
av en polisman och i annat fall obevakat

Som framgår av texten ovan kan ett övergångsställe vara både med och utan vägmärke. Det räcker alltså med endast vägmarkeringen för att reglerna om övergångsställe ska vara gällande. Jag har däremot aldrig sett ett övergångsställe med ljusblå vägmarkering tidigare, men det betyder ju inte att det inte finns!

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *