Har man rätt att bötfälla om parkeringsskylten är handgjord?

— by

Fråga:

På vår båtklubb har den nya ägaren tillika markägaren börjat med att ta ut hutlösa parkeringsavgifter. Informationen har gått ut via mejl men det finns inga som helst trafikskyltar utan endast en skriven pappersskylt vid själva klubbhuset med vad som gäller.

Min fråga är om markägaren med denna enkla skyltning har rätt att ge böter?

 

Svar:

Hej!

Bötfälla om parkeringsskylten är handgjord..
Nej, markägaren har inte rätt att bötfälla om det inte finns tydlig utmärkning av parkeringsförbudet med vägmärken. Du kan läsa vad som gäller i Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LOKP). Så här säger 3 § i nämnd lag: ”Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.”

En handskriven lapp vid klubbhuset är alltså inte nog för att utfärda böter.

Läs gärna hela lagen här.

 

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *