Är det tillåtet för en motorcykel att köra om på höger sida?

— by

Fråga:

Hej!

Jag har tre frågor: 1. Är det vid något tillfälle tillåtet för en motorcykel att köra om mig på höger sida (vägrenen), när jag själv ligger och kör i höger fil?

2. Är det i följande fall tillåtet för en motorcykel att köra om mig på vägrenen. Vägarbete, där det sakta men säkert går framåt och två filer går ihop i en (blixtlås).

3. Är det vid något tillfälle tillåtet att som motorcykelförare ”zig-zag:a” mellan bilarna i en kö, enkel eller tvåfilig. Om möjligt skulle jag vilja ha hänvisning till lagtext. Tack på förhand, Johan

 

Svar:

Hej Johan!

För att svara på din fråga hänvisar jag till den lagtext du efterfrågar, nämligen trafikförordningen.

I trafikförordningen står följande om omkörning:

Trf 3 kap3 31 § ”Omkörning skall ske till vänster utom i de fall som avses  i 7 § 4 stycket (”På en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen eller lägre och körbanan har minst två körfält för trafik i samma riktning som anges med vägmarkering, får förare använda det körfält som är lämpligast med hänsyn till den fortsatta färden”). Omkörning skall dock ske till höger när föraren av det framförvarande fordonet svänger till vänster eller tydligt förbereder en sådan sväng.

Svar på fråga 1 är alltså nej

Svar på fråga 2 är också nej och

Svar på fråga 3 är nej (Trf 3 kap 9 §  2 stycket ”Om en körbana har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfälten, får endast den förare som färdas i körfältet längst till höger byta körfält. Annan förare får dock byta körfält om föraren skall stanna eller parkera, eller om det behövs för att fordonet skall vara placerat i ett lämpligt körfält när det närmar sig en korsning.” Här kan vi se att det – inte ens för motorcyklister – inte är tillåtet att zick zacka mellan körfälten för att ta sig fram snabbare.

Det finns inga undantag i lagtexten som ger motorcyklister rätt att köra om annat än till vänster.

Om du kör på en körbana med två eller flera körfält i samma färdriktning är det däremot okej att köra om på höger sida, om hastigheten är 70 km/h eller lägre.

 


Klicka här om du vill ställa en fråga om något trafikrelaterat!


,

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *