Trängseln i Stockholm

Vägverket har under den gångna hösten tagit fram förslag som kan minska trängseln. Förslagen visar att de går att motverka

Läs mer

Nya vägskyltar

Vägverket ska numrera och märka ut trafikplatser enligt internationell förebild. Den nya trafikplatsnumreringen ska underlätta för trafikanterna lättare orientera sig.

Läs mer

Trängseln i Stockholm

på uppdrag av Vägverket har Transek tagit fram en rapport som kommer att ligga till grund för diskussionerna kring trängselproblematiken

Läs mer

Rattfylleri

Rattfylleri – den 3 november kontrollerade polisen 500 bussförare, en satsning för att minska rattfylleriet. Två miste körkortet. Trafikkontrollen genomfördes

Läs mer

Privat övningskörning

Vägverket föreslår en lag om obligatorisk introduktionsutbildning för handledare och elever. Utbildningen syftar till att ge den private handledaren hjälp

Läs mer