2003

 • Trängseln i Stockholm

  Vägverket har under den gångna hösten tagit fram förslag som kan minska trängseln. Förslagen visar att de går att motverka den ökande trängseln i Stockholmsregionen med effektivare trafikantupplysning, trafikledning, trafikstyrning samt smärre ombyggnader av vägnätet. Läs mer om Väg-, fordon och miljöförbättringar i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och…

 • Nya vägskyltar

  Vägverket ska numrera och märka ut trafikplatser enligt internationell förebild. Den nya trafikplatsnumreringen ska underlätta för trafikanterna lättare orientera sig. En annan stor vinst är att räddningstjänsten vid händelse av en trafikolycka snabbare kan orientera sig till platsen. Eftersom systemet redan tillämpas i många andra länder kommer det att underlätta trafiken mellan olika länder. Läs…

 • Trängseln i Stockholm

  på uppdrag av Vägverket har Transek tagit fram en rapport som kommer att ligga till grund för diskussionerna kring trängselproblematiken i Stockholm och länsstyrelserna lämnade i augusti 2003 ett förslag till regeringen om olika åtgärder i trafiken för den kommande 12-årsperioden. ”Åtgärderna i dessa investeringsplaner innebär att viktiga flaskhalsar i Stockholmstrafiken försvinner, men trots dessa…

 • Rattfylleri

  Rattfylleri – den 3 november kontrollerade polisen 500 bussförare, en satsning för att minska rattfylleriet. Två miste körkortet. Trafikkontrollen genomfördes i samverkan med beroendevården i Stockholms län i det pågående projektet ”Samverkan mot alkohol och droger i trafiken” – SMADIT. Samarbetet syftar till att minska återfall bland rattfylleristerna genom att erbjuda direktkontakt med beroendevården inom…

 • Privat övningskörning

  Vägverket föreslår en lag om obligatorisk introduktionsutbildning för handledare och elever. Utbildningen syftar till att ge den private handledaren hjälp så att denne kan planera och genom föra övningarna på ett trafiksäkert sätt. Utbildningen ska också belysa riskerna vid privat övningskörning samt hur alkohol, droger rätt hastighetsanpassning och bilbältets användning påverkar säkerheten. Martin NilssonLider av…