Trängseln i Stockholm

— by

på uppdrag av Vägverket har Transek tagit fram en rapport som kommer att ligga till grund för diskussionerna kring trängselproblematiken i Stockholm och länsstyrelserna lämnade i augusti 2003 ett förslag till regeringen om olika åtgärder i trafiken för den kommande 12-årsperioden.
”Åtgärderna i dessa investeringsplaner innebär att viktiga flaskhalsar i Stockholmstrafiken försvinner, men trots dessa åtgärder blir inte trängselsituationen bättre, jämfört med hur det ser ut idag.”

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *