2005

  • 30-zoner 30-zoner införs den 14 januari 2005 i hela Stockholmsområdet för att öka trafiksäkerheten. 30-zoner införs på lokalgatorna i i hela Stockholmsområdet. Forskning visar att hastigheten har en avgörande betydelse för hur allvarlig en trafikolycka blir. Läs mer om trafiksäkerhet i dokumentet ”Inventering och analys av möjliga åtgärder” i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället…

  • En nordisk vision NTR, Nordiska Trafiksäkerhetsrådet var arrangör för seminariet Bäst i Norden – gemensamt arbete för säkrare trafik. EU- kommissionens trafiksäkerhetschef Dimitrios Theologitis, redogjorde för kommissionens trafiksäkerhetsarbete. Läs mer om trafiksäkerhet >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

  • Rättslig prövning Vägverket har tills vidare efter dom i Regeringsrätten stoppat arbetet med trängselskatteförsöket. Införandet av trängselavgifter för att minska trafiken i Stockholm kommer att försenas i avvaktan på Kammarrättens beslut. Läs mer om väg-, fordon och miljöförbättringar i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint…

  • Långsamma myndigheter Hårdare tag mot myndighet som förhalar ärenden kan ge möjlighet att pröva handläggningen i domstol. Gemensamt förslag med hårdare tag mot långsamma myndigheter. Bakom förslaget i KU (konstitutionsutskottet, dokument 2004/05:KU14) står Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet. Läs mer om Vägverkets förhalning av ett ärende >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett…

  • För fort på 30-sträckor NTF:s senaste hastighetsmätning på 30-sträckor inom Stockholms stad visar att vi kör för fort. Hans Norbäck, vd NTF Stockholms län hoppas att gatu- och fastighetskontoret snabbt får fram lösningar som säkrar hastigheten till 30 km/h. Läs den fullständiga pdf rapporten ”Höga hastigheter i Stockholm” rapport 0404 >> Läs mer >> Martin…

  • Trafikantutbildning Undersökning visar att gymnasieskolorna inte klarar av att ge trafikantutbildning till sina elever. Undersökningen visar att många av Sveriges gymnasieskolor inte har några planer på att erbjuda sina elever någon trafikant- och körkortsutbildning. Läs den fullständiga pdf rapporten ”Trafikant- och körkortsutbildning” >> Läs förslaget om en allmän trafikantutbildning i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra…

  • Sänk hastigheten Sänk hastigheten och kör försiktigt uppmanar Vägverket trafikanterna efter helgvädret. Fortsatta varningar för nedfallande träd och begränsad framkomlighet i skogrika områden i Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, samt Östergötlands län. Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

  • Positiva föräldrar Enkät visar att 90 procent av föräldrarna tycker att trafiksäkerhetsutbildningen måste öka i skolan. NTF:s ( Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) enkätundersökning visar också på en positiv inställning till införandet av 30-zoner. Läs den fullständiga rapporten >> Läs mer om barns trafiksäkerhet under ”Lokalt trafiksäkerhetsarbete” i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >> Martin…

  • Färre döda i trafiken. En minskning av totalt antal döda i trafiken under 2005. Vid alkoholrelaterade dödsfall har dock en ökning skett. Vägverket uppskattar att färre än 500 personer omkommit i trafiken under 2004 däremot syns inte någon positiv utveckling när det gäller alkoholrelaterade dödsolyckor. Sverige har en nollgräns för narkotika vid framförandet av motordrivet…