2005

 • Privat övningskörning Från och med den 1 januari 2006 krävs vid privat övningskörning en introduktionsutbildning s.k. handledarutbildning, en utbildning för både handledaren/elev. Den ikraftträdande introduktionsutbildningen är ett steg på väg mot en strukturerad privat körkortsutbildning. Vid handledarutbildningen ska handledaren och dennes elev gemensamt närvara. Läs mer om ”Privat utbildning” i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra…

 • EU-satelliten Giove A –

  EU-satelliten Giove A, som ingår i projektet Galileo EU:s navigationssystem, sköts igår upp från Kazakstan. Galileo – ett världsomspännande navigationsinstrument som kommer att höja säkerheten på land och hav samt i luften. Mer om Galileo- programmet i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället. >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver…

 • Rattfyllerikontroller – EU –

  Polisens rattfyllerikontroller under tiden 12-18 december visade på en 100 procentig ökning av rattfyllerister. En ökning av antalet utandningsprov med 25 procent gav en 100 procentig ökning av antalet rattfyllerister. >> om alkohol- och narkotikapolitiken i Sverige >> om det behövs en nollgräns även för alkohol Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint…

 • Vad gör Vägverket? –

  Vem bär ansvaret för att allt fler unga förare omkommer i trafiken? Är det dags att granska det svenska förarutbildningssystemet? Förbundsordförande Berit Johansson, STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) efterlyser en granskning av det svenska förarutbildningssystemet så att förarprovet bland annat också klarar av att mäta de ungas riskmedvetenhet. Öva upp din förmåga – förutse riskmoment som…

 • Rattfyllerikontroller – EU – Polisen kommer under tiden 12-18 december intensifiera antalet alkoholutandningsprov inom hela EU. Cirka 40000 människor dödas varje år i Europa. Bakom de flesta av dessa trafikolyckor finns alkoholen med i bilden. Alkohol- och narkotikapolitiken i Sverige i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >> Om det behövs en nollgräns även för…

 • Säkra övergångsställen –

  Övergångsställen som målas över ska ge en ökad trafiksäkerhet – tillbaka till ruta ett? På grund av att bilister struntar i att lämna gående vid obevakade övergångsställen företräde så målas nu vägmarkeringar över. >> Publikationen av Hans Thulin (VTI) ”Dödade och skadade på övergångsställen före och efter regeln om väjningsplikt.” >> Behöver gående och cyklister…

 • Trafikinformation –

  Trafikinformation direkt i telefonen kan man i Stockholmsområdet genom att ringa 0771 290 200. Trafiken.nu lanserar en ny talsvarstjänst som ger aktuell information om väglag och störningar i trafiken oavsett var man befinner sig. Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka.…

 • Ny Euro NCAP:s test –

  I Euro NCAP:s test fick Citroën C6 som första bil högsta betyg 4 stjärnor för skydd mot fotgängare. Högsta betyget i Euro NCAP:s (The European New Car Assessment Programme) fick Citroën C6 vilket visar att biltillverkarna har insett att även fotgängarna behöver skyddas. Pågående och/eller kommande trafiksäkerhetstekniska produkter och införanden >> Ge ditt bidrag hur…

 • Trötthet i trafiken –

  Metod prövas för att få kunskap om hur många förare som vid trafikolyckor varit uttröttade. Mörkertalet är stort menar Forskaren Anna Anund vid VTI (Väg- och trafikinstitutet) när det gäller trötthetsrelaterade trafikolyckor. Én redovisning som måste till för att bedöma bakgrunden orsaker/inverkan till varför en trafikolycka har inträffat >> Ge ditt bidrag hur du undviker…

 • Trafikmedicin –

  Sverige är ensamma inom EU om medicinsk uppföljning av rattfyllerister som fått alkolås. Villkorshinder för körkortsinnehav berörs samt förslag om medicinsk prövning för förare av moped, snöskoter och trehjuling. TRAFFIC INJURY RESEARCH FONDATION >> Ge ditt bidrag hur du undviker att drabbas vid en trafikolycka >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint…