Privat övningskörning Från och med den 1 januari 2006 krävs vid privat övningskörning en introduktionsutbildning s.k. handledarutbildning, en utbildning för

Läs mer

EU-satelliten Giove A –

EU-satelliten Giove A, som ingår i projektet Galileo EU:s navigationssystem, sköts igår upp från Kazakstan. Galileo – ett världsomspännande navigationsinstrument

Läs mer

Vad gör Vägverket? –

Vem bär ansvaret för att allt fler unga förare omkommer i trafiken? Är det dags att granska det svenska förarutbildningssystemet?

Läs mer

Rattfyllerikontroller – EU – Polisen kommer under tiden 12-18 december intensifiera antalet alkoholutandningsprov inom hela EU. Cirka 40000 människor dödas

Läs mer

Trafikinformation –

Trafikinformation direkt i telefonen kan man i Stockholmsområdet genom att ringa 0771 290 200. Trafiken.nu lanserar en ny talsvarstjänst som

Läs mer

Ny Euro NCAP:s test –

I Euro NCAP:s test fick Citroën C6 som första bil högsta betyg 4 stjärnor för skydd mot fotgängare. Högsta betyget

Läs mer

Trötthet i trafiken –

Metod prövas för att få kunskap om hur många förare som vid trafikolyckor varit uttröttade. Mörkertalet är stort menar Forskaren

Läs mer

Trafikmedicin –

Sverige är ensamma inom EU om medicinsk uppföljning av rattfyllerister som fått alkolås. Villkorshinder för körkortsinnehav berörs samt förslag om

Läs mer