2005

 • Busstrafik och säkerhet –

  Undersökning visar att oavsett tidtabellerna har en godtagbar marginal håller förarna för hög hastighet. Undersökningen har omfattat tidtabeller, hastigheter, bälten och säkerhetsutrustning samt tillgänglighet och anpassning för funktionshindrade. Ge ditt bidrag om hur du undviker att drabbas vid en trafikolycka >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com.…

 • Vägprojekt skjuts upp –

  Minskade anslag till vägtransportsystemet innebär att flera planerade vägprojekt skjuts upp. Läs NPVS 2004-2015 (Nationell plan för vägtransportsystemet slutversion) vilka vägprojekt som planerats att skjutas upp. Slutversionen NPVS >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • EU-projekt mot droger –

  Inom EU-projektet DRUID kämpar 21 länder för att minska olyckor där droger och mediciner är inblandade. DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alkohol and Medicine) där 38 partners ska samarbeta och där VTI deltar som enda svensk partner. Läs om alkohol- och narkotikapolitiken i Sverige i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >> Debattera…

 • Idrott och trafiksäkerhet –

  Trafiksäkerhet och idrott hör ihop. Skjutsning i idrottssammanhang ske ofta på ett otillfredsställande sätt. Victoria Jacobsson, NTF (Nationalföreningen För Trafiksäkerhetens Främjande) Stockholms län, hoppas på att fler idrottsföreningar antar en trafiksäkerhetspolicy. Läs och/eller ge förslag som kan bidra till ett trafiksäkrare samhälle >> Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se…

 • Nya hastighetsgränser –

  Syftet med Vägverkets förslag om nya hastighetsgränser är att spara liv. Läs mer i NTF:s ”Säker trafik”. I NTF:s (Nationalföreningen För Trafiksäkerhetens Främjande) Stockholms län, Säker trafik nummer 3 kan du bl.a. läsa om ”prova vara barn och synskadade” och Regional samling. Läs och/eller ge förslag som kan bidra till ett trafiksäkrare samhälle >> Martin…

 • Rattfylleridom –

  Högsta domstolen fastställde Hovrättens dom i det uppmärksammade rattfyllerimålet i Flurkmark. Domen lyder på fängelse i ett år och sex månader trots två döda och en promillehalt på 2,17. Läs mer om alkohol- och narkotikapolitiken i Sverige i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >> Debattera om det behövs en nollgräns även för alkohol >>…

 • Rattfylleri ett problem –

  Var tredje dömd rattfyllerist eller drogpåverkad fortsätter att köra påverkad. Störst återfall i gruppen 31-40 år. Brå (Brottsförebyggande rådet) har på uppdrag av DN (Dagens Nyheter) undersökt återfall av dömda rattfyllerister och drogpåverkade. Därav har 100 personer dömts mer än nio gånger. Läs mer om alkohol- och narkotikapolitiken i Sverige >> Läs om det behövs…

 • Ökad bilbältesanvändning –

  Bältesanvändningen ökar i Stockholm – bältespåminnare och en ökad polisövervakning ger resultat. Mätningar av bältesanvändningen som utförs av NTF (Nationalföreningen För Trafiksäkerhetens Främjande) Stockholms län, visar en glädjande uppgång i användningen av bilbälte. Läs mer i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället om pågående och/eller kommande trafiksäkerhetstekniska produkter och införanden >> Martin NilssonLider av kronisk…

 • Kameror och trafiksäkerhet –

  Under 2006 kommer 700 kameror att utplaceras på 102 platser runt om i landet för att öka trafiksäkerheten. Syftet med kamerorna är att sänka hastigheten och spara liv, en åtgärd för att nå upp till Nollvisionen mål 2007. Läs jämförelsen hur vi själva upplever efterlevnaden av fordonsförarens och pilotens regelsystem i Svensk trafiksäkerhet och det…

 • Bästa cirkulationsplatsen? –

  Den enfiliga Ålerydsrondellen är byggd från idéer baserat på resultat från en utredning av VTI om säkra rondeller. Ulf Brüde och Jörgen Larsson på VTI (Väg och transportforskningsinstitutet) har testat sina idéer och har lyckats skapa en såväl säker som väl fungerande cirkulationsplats (rondell). Läs även om den förvirring som i dag råder i en…