2012

 • Fritt fram att sms:a under körning.

  Fritt fram att sms:a under körning. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en plan för att öka förarnas medvetenhet om riskerna. Källa: Riksdag & Departemen Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Svenska rattfyllerister rapporteras inte.

  Svenska myndigheter får inte rapport om rattfylleriförseelser. Norsk polis struntar i att rapportera trots gällande bestämmelser. Källa: MHF Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Gröna bilister och elbilar.

  Supermiljöpremien för elbilar och laddhybrider kan innebära att trafiksäkerhetsmålet inte kan uppnås – antisladdsystem och fotgängaresäkerhet är några av frågetecken. Källa: SVD Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Cyklisters framkomlighet

  VTI; s analysator ger viktig information om hur framkomligheten för cyklisterna ska kunna ökas vid olika väder och väglag. Källa: VTI Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Avancerade stödsystem

  Bättre kunskap om förarstödsystem och ett ökat behov av lättförståliga system visar en förstudie utförd av Christina Stave och Niklas Strand, båda VTI, tillsammans med Mats Petersson, Volvo Personvagnar AB och Anna-Lisa Osvalder. Källa: VTI Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år…

 • Förlora bilen vid upprepade trafikförseelser

  Förslag till att beslagta bilen vid upprepade trafikförseelser är ute på remiss. Möjligheten för domsstol att avstå från att beslagta bilen begränsas. Källa: Västerbottens-Kuriren Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Cykelutredning 2012 – SOU 2012:70

  Utredningen om säkrare cykling klar. Utredarens bedömning är att det behövs fortsatta satsningar på cykelinfrastruktur. Källa: Riksdagen Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Kampen mot rattfylleriet

  MHF presenterar en ny kampanjfilm mot rattfylleri. ”Slutet på början.” En film som i första hand är riktad mot ungdomar. Källa: MHF Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Sänkt hastighet på E 20 ska rädda liv

  Trafikverket föreslår sänkt hastighet från 90 till 80 km/tim på de sträckor av den olycksdrabbade E 20 som inte är mötesseparerad. Källa: Trafikverke Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com

 • Cykelöverfarter och risker

  Cykelöverfartens utformning hjälper inte förare att upptäcka cykelöverfarten i god tid för att undvika tillbud eller att en trafikolycka sker. Källa: VTI, Sara Nygårdhs, Carina Fors, Lars Eriksson och Lena Nilsson Martin NilssonLider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka. www.övningskörning.com