Nollvision och rattfylleri

Årligen dör och skadas trafikanter alldeles i onödan. MHF satsar på en egen nollvision. ”Ingen ska behöva dö av rattfylleri”.

Läs mer

Gamla däck i ny asfalt

En liten mängd gummigranulat ersätter bitumen i vägasfalt med lovande resultat. Idag finns fler än tjugofem provsträckor i landet. Källa:

Läs mer

EU-moped och attityder

En processutvärdering av körkortsutbildning för EU-moped – tveksam förändring i elevers riskmedvetenhet och attityd till hastighet och alkohol. Källa: VTI

Läs mer

EU-moped och attityder

En processutvärdering av körkortsutbildning för EU-moped – tveksam förändring i elevers riskmedvetenhet och attityd till hastighet och alkohol. Källa: VTI

Läs mer

Trafikolyckor augusti månad

Den preliminära olycksstatistiken för augusti månad visar på minskning av antalet omkomna och svårt skadade i trafiken. Källa: Transportstyrelsen Martin

Läs mer