— by

Test med sänkt hastighet.
En sänkning av hastigheten till 30 km/tim vid passering av busshållplats ska minska trafikolyckorna.
Vägverket föreslår förutom en hastighetsgräns vid passering av busshållplats en översyn av busshållplatsernas utformning, kvalitetssäkring och tydligare ansvarsroller.
Läs mer om trafiksäkerhet under ”Inledning” i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *