— by

Forskning visar att trafikmiljön påverkar förare att välja hastighet oavsett gällande hastighetsgräns.
Gabriel Helmers, Sven Dahlstedt och Jan Törnros vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) menar att resultatet av studien (VTI notat 9-2006) aktualiserar frågan om flexibla hastighetsgränser i tätort.

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *