— by

30 km/h förbi skolskjutsar – Anna Anlund forskare vid VTI är bekymrad över att fordon inte saktar ner tillräckligt när de passerar en skolskjuts.
Försöket att införa 30 km/h som högsta tillåtna hastighet vid passering av stillastående skolskjuts är försenat. Källa Upsala Nya Tidning.
Läs mer om trafikanters framfart i trafiken i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *