— by

Nya hastighetsgränser
Vägverket föreslår att hastighetsgränserna kompletteras med intervaller 40, 80, 100 samt 120 km/h.
Dessutom föreslås bland annat en ökad användning av variabla hastighetsgränser. Syftet med förändringarna är att öka acceptansen för hastighetssystemet, minska trafikolyckorna samt förbättra miljön.
Läs om Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i ”Pågående och/eller kommande trafiksäkerhetstekniska produkter och införanden”. i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>
Läs även om luftföroreningar: Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *