— by

Ny trafikförsäkring
Studie visar att ett belöningssystem bör införas baserat på det faktiska körbeteendet.
Läs Professor Lars Hultkrantz och Forskningsledare Gunnar Lindbergs debattartikel i Dagens Nyheter om hur ett nytt belöningssystem kan minska trafikolyckorna.
Läs om nödvändiga åtgärder för att höja trafiksäkerheten i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället< a href="http://www.trafiksakerhet.se/dokument/pdf/webb/Svensk_trafiksakerhet_och_det_trafiksakra_samhallet_V1.3.pdf#Sammanfattning"> >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *