Hastighet och älgolyckor. –

— by

Trafikanter visar dålig respekt för hastigheten trots signalsystem för att minska älgolyckorna.
Regelefterlevnaden av hastigheten vid den signalreglerade viltövergången på E 4 i Piteå kommun är mycket bristfällig. 8-10 älgolyckor har inträffat under senare år.
Läs mer under inledning i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *