Hastighet och älgolyckor. –

Trafikanter visar dålig respekt för hastigheten trots signalsystem för att minska älgolyckorna.
Regelefterlevnaden av hastigheten vid den signalreglerade viltövergången på E 4 i Piteå kommun är mycket bristfällig. 8-10 älgolyckor har inträffat under senare år.
Läs mer under inledning i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>

Martin Nilsson

Lider av kronisk skrivklåda och har ett genuint trafikintresse. Driver Trafiksäkerhet.se samt övningskörning.com. Trafikskoleägare och trafiklärare sedan 20 år tillbaka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.