Intelligent Speed Assistance (ISA)

— by

Med tanke på den höga risken för olyckor som uppstår vid fortkörning ser man nyttan av att säkerställa att gällande hastighetsgränser efterlevs. (In English only)
Källa: ETSC

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *