Norra länken –

— by

Grönt ljus för Norra länken. Byggandet av Norra länken kommer att innebära en del trafikstörningar.
Bättre miljö sänkta bullernivåer och kvävedioxidhalter samt en säkrare och bättre miljö för oskyddade trafikanter. Mer information får du här Norra länken film & karta >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *