Olycksutvecklingen –

— by

Vägverket preliminära statistik visar på ett något lägre antal omkomna i trafiken under 2006. Tyvärr har antalet svårt skadade ökat. Slutlig rapport kommer i mars.
Hur ska vi nå ett trafiksäkrare samhälle? Läs om trafiksäkerhet i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>
Ge ditt bidrag för att minska trafikdöden
ge ditt bidrag >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *