Omkomna i trafiken. –

— by

Första halvåret omkom nästa lika många moped- och motorcyklister som under hela 2003.
Fler mopedister och motorcyklister dödas i trafikolyckor. Under första halvåret 2004 ser man en klar ökning. Däremot omkommer färre fotgängare och barn.
Läs sammanfattningen i Svensk trafiksäkerhet och det trafiksäkra samhället >>

Nyhetsbrev

Våra senaste uppdateringar i din e-post.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *